Aktuelt

Trond Edvardsen er majoritetseier og daglig leder i LCA.no.

LCA.no

I tillegg til å hjelpe fremoverlente og miljøbevisste kunder til å dokumentere miljøeffekten på deres produkter eller tjenester, er Trond Edvardsen og Fredrikstadbedriften LCA.no i gang med en offensiv vekststrategi i eget selskap.

Les mer »

Sindre-Brenfeldt-Lokkeberg

NiNi Beach AS

NiNi Beach investerer både i kompetanse og lokaler. Trendy konsepter er kjennetegnet til driverne bak, og med den positive utviklingen i Fredrikstad, investerer de mer enn gjerne videre i byen.

Les mer »

Henrik Halvorsen, daglig leder Styvehavn AS

Styvehavn AS

De har nylig kartlagt krigsvraket Blücher, og vet mer om kartlegging av områder under vann enn over. Med avansert inspeksjonsutstyr får de frem detaljerte 3D-modeller for kundene, men akkurat nå er det detaljene i egen strategiplan for de neste 3-5 årene Henrik Halvorsen og Styvehavn AS finpusser på.  Les mer »

InterCity brutte løfter

InterCity: står det på pengene, eller står det på viljen?

“Gjennomføringskraften våre sentrale politikere viste for 127 år siden, står i grell kontrast til hva vi opplever i dag. Sammenligner man tidslinjene for utbyggingen av intercity/ dobbeltspor til Østfoldbyene i 1870-årene med i dag, er det sjokkerende å se hvor ekstremt sakte det faktisk går. Les mer »

Lena Paus Jensvoll er eier og daglig leder i Domino Interiør.

Domino Interiør AS

Suksess med digital markedsføring, og mer samfunnsansvar på vei inn i bransjen! “Den lokale butikken” er dessuten ikke bare lokal, tjenester fra Lena Paus Jensvoll og Domino Interiør i Fredrikstad når helt til Kabelvåg.

Les mer »

65 % svarer at de har integrert bærekraft i sin strategi

«Bærekraft» er et tema som påvirker nær sagt alle bransjer og bedrifter. For noen bedrifter kan gårsdagens løsninger bli utfordret, for andre bedrifter kan det grønne skiftet representere store forretningsmuligheter. Hør våre funn fra kartlegging blant Fredrikstads bedrifter.

Les mer »

Kronos Titan ute

Viktig innspill til stortingsmelding om elektrifisering på Øra

Kostnadene og tidsbruken for å få fram tilstrekkelig nettkapasitet til Øra industriområde er dramatisk. Ikke bare fordi det er til hinder for at Fredrikstad kommune skal nå sine klimamål, men det er også dramatisk i forhold til hvorvidt industribedriftene med tilhørende arbeidsplasser vil overleve. Nettutfordringene må løses for å lykkes med etablering av ny næring og å oppnå klimamålene.

Les mer »

Cate-Munch-Ditlefsen, distriktssjef

The Adecco Group

500 medarbeidere i faste stillinger! Cate Munch Ditlefsen leder Adecco Søndre Viken – Fredrikstadkontoret er et av selskapets største kontorer i Norge. Men visste du hvordan det hele ble til? Det står en Widerøe-kvinne bak selskapet som ble dannet i 1948. Les mer »

Restaurantene i Fredrikstad står samlet om bedre kompensasjonsordninger

Mange har jobbet hardt for at Fredrikstad skal bli en restaurantby hver dag hele uken, og lykkes med dette. Skal tilbudet opprettholdes, kreves bedre kompensasjonsordninger. Bransjen står samlet gjennom Fredrikstad Næringsforening, og nå har vi sendt brev til Nærings- og fiskeridepartementet og Statsministerens kontor.
Les mer »

Robert Sjøborg og Ingar Skiaker.

Ansetter ikke bare én, men to

– Da vi satt igjen med to kandidater som kunne utfylle hverandre på denne måten, måtte vi bare prøve å få ansatt dem begge to, sier Kjell Arne Græsdal, daglig leder i Fredrikstad Næringsforening. Dette lyktes næringsforeningen med, og utvider dermed administrasjonen med to medarbeidere med kompetanse innen internasjonal finans, oppkjøp, fusjoner og industrielle relasjoner koblet med strategi og bedriftsintern rådgivning. Les mer »

Morgenmøte

Overlegne forutsetninger for å lykkes, men fortsatt mye å jobbe med

Mange faktorer spiller inn for å gjøre en kommune attraktiv og skape vekst. Fredrikstad er attraktiv for bosetting, men på næringsattraktiviteten har vi noe å hente. Hvordan vil fremtiden se ut, og er det noe som kan gjøres for å påvirke det i positiv retning? For næringsforeningen har det siden starten vært viktig å fremskaffe kunnskap slik at vi blir bevisste, og at vi kan jobbe sammen ut i fra fakta. Les mer »

For daglig leder Tony Øvrevik er det en viktig motivasjon å glede flest mulig mennesker.

Nipas AS

Tony Øvrevik og Nipas-teamet gir bort en arbeidsdag! Les mer om dette, og bedriften som er midt oppe i konsolidering, re-branding og videre vekst.

Les mer »

Attraktiv region for eksisterende og ny næring – hva skal til?

Norge trenger flere arbeidsplasser. I følge administrerende direktør i NHO trenger vi 250.000 nye arbeidsplasser frem til 2030. For Fredrikstad betyr det et behov for mellom 175-250 nye arbeidsplasser årlig. Dette er vår utfordring. Hvordan skaper vi disse, og hvordan gjør vi oss attraktive for næringslivet? Les mer »

Korona – ressursside

Lenker du kan få nytte av i forbindelse med koronasituasjonen er samlet her. Les mer »

Korona og lokale tiltak for næringslivet – morgenmøte 1. april

Vi møttes digitalt til vårt månedlige morgenmøte i april. Tema var: Hvilke virkemidler har en kommune til å bistå bedriftene når samfunnet og bedrifter blir lammet av korona? Se opptak fra direktesendingen med ordfører Jon-Ivar Nygård og daglig leder i næringsforeningen, Kjell Arne Græsdal. Les mer »

Linda Arvesen er partner i PwC.

PwC, avdeling Østfold

PwC har en lang lokalhistorie, og tilbyr sine tjenester i en verden der det stadig er vanskeligere å vite hvem og hva du kan stole på. “Financepartner” er et satsingsområde, men akkurat nå gjelder det å være en god støtte for bedriftene som påvirkes av koronapandemien. Les mer »

Korona – vårt fokus

Situasjonen mange næringer står i nå er krevende, og endrer seg fra time til time. Her er noen av områdene administrasjonen i næringsforeningen jobber med akkurat nå. Les mer »

Korona – vi blir med på dugnaden

På grunn av siste utvikling og råd om tiltak knyttet til å begrense smitte av korona-viruset, velger vi å utsette våre åpne arrangementer inntil videre. Les mer »

Grønn Jobb

På den årlige gallaen hos Grønn Jobb deles det ut priser, men prisen for at bedriften med 50 medarbeidere havnet i Fredrikstad, den går til Terje Høili og Runar Helgesen. Les mer »

Ambisiøse bedrifter-prosjektet bygges opp

Prosjekt Ambisiøse bedrifter har som effektmål å få eksisterende bedrifter til å skape en mer bærekraftig vekst i egne bedrifter – ved å øke ambisjonsnivået i styre/ledelsen hos deltakerbedriftene. Les mer »

Bjørn Nordermoen, prosjektleder og byggingeniør i iTre AS.

Bygging i massivtre på vei opp – stor interesse blant medlemmene

Det bygges stadig mer i massivtre i Norge. Signalbygg, studentboliger og skoler blir oppført i massivtre, og Mjøstårnet i Brumunddal er nå verdens høyeste trehus med sine 85,4 meter. Lokalt har Byggmester Egil Norli AS valgt å bygge sitt eget kontorbygg i massivtre, og hos Værste AS poengterer de bærekraftsperspektivet. Interessen var stor da bygg- og eiendomsgruppen i næringsforeningen var samlet til fagseminar om massivtre. Les mer »

Samlet innsats for å redusere klimagassutslipp

Styret i Fredrikstad Næringsforening påpeker at bærekraftsmålsettingen må vektlegges langt tydeligere, det vil også være i bedriftenes interesse. Næringsforeningen skal være pådrivere for at distriktets bedrifter skal ta inn minst to av FNs bærekraftsmål i egen strategi. Les mer »

Fredrikstadkonferansen 2019 – galleri

Tikk…takk…tikk..takk. Takk til alle som deltok på Fredrikstadkonferansen 2019!
At vi har en stor felles arena med aktuelle temaer og nettverksbygging, er viktig for fellesskapet i Fredrikstad og utviklingen vi står sammen om.

I tillegg til nasjonale og internasjonale størrelser, stod også lokale bedrifter og forbilder frem på scenen med sine historier, i et program som så slik ut: Fredrikstadkonferansen_2019

En ekstra takk til panelet på scenen, som ble satt sammen blant deltakerne på konferansen, og som delte sine refleksjoner om spesifikke temaer knyttet til sine bransjer:
Morten Fredriksen (Fredriksborg), Synnøve Hauge Pedersen (Azets), Ronny Skauen (Sleipner) og Nina Warud (Eiqon Anlegg).

Vi jobber nå med å utvikle konseptet slik at flere kan få plass, siden konferansen har hatt venteliste de siste årene.

Velkommen tilbake!

Les mer »

BDO

Det finnes et kompetansehus i Fredrikstad som tilbyr tjenester fra regnskap til advokat og cybersecurity. BDO er så mye mer enn revisjon! Varme boller serverer de også. Les mer »

Næringsforeningen tilbyr nettverksutvikler

Fredrikstads næringsliv skal vokse. For å bidra ytterligere til dette, har Fredrikstad Næringsforening engasjert Tommy Kallasten. Han skal blant annet bistå gjennom å koble bedrifter, identifisere felles prosjekter og muligheter, og gi råd.

– Jeg ser på dette som en stilling som utvikles underveis. Jeg ønsker å se etter vekstmuligheter og synergieffekter på tvers av bedrifter i Fredrikstadregionen. Jeg ser et stort potensial i Fredrikstad, og har troen på at vi kan bli sterkere sammen, forteller Tommy Kallasten. Les mer »

Medlemsprofilen

  • LCA.no LCA.no

    I tillegg til å hjelpe fremoverlente og miljøbevisste kunder til å dokumentere miljøeffekten på deres produkter eller tjenester, er Trond Edvardsen og Fredrikstadbedriften LCA.no i gang med en offensiv vekststrategi i eget selskap.

    Les mer »

OSS PÅ FACEBOOK

Meld deg på vårt nyhetsbrev
* = obligatorisk felt
2021 © Fredrikstad Næringsforening. Storgata 3, 1607 Fredrikstad. Tlf: 69 33 00 00. E-post: post@fredrikstad-nf.no. Design: Griff. Web: Egeland Design