– Bypakka er viktig for oss

Enorme områder: Havneanlegget utgjør en fjerdedel av det totale arealet på Øra

– Bypakka er viktig for oss

For Borg Havn er bedre veinett i regionen helt avgjørende for fortsatt vekst. 4–5.000 arbeidsplasser knyttes opp mot eksport og import via Øra-området.

Infrastruktur er ett av næringsforeningens prioriterte arbeidsområder med infrastrukturgruppen som pådriver, hvor Borg Havn er representert. Gruppen arbeider for bedret tilgjengelighet og redusert sårbarhet i utformingen av transportsystemet i Nedre Glomma. Tore Lundestad og Roar Johansen ved Borg Havn er intervjuet om Bypakke Nedre Glomma.

Bypakke Nedre Glomma nevnes ofte i samme åndedrag som økt fokus på kollektivtransport, miljø og sykkelbruk. Dette henger igjen tett sammen med behovet for et bedre veinett for profesjonell godstransport. I proposisjonen til Stortinget står det svart på hvitt: «Bypakken er primært en transport- og infrastrukturpakke», og «Bypakken skal sikre bedre forutsigbarhet i transportsystemet for godstransport». Dette er havnedirektør Tore Lundestad, og plan- og utredningsleder Roar Johansen i Borg Havn IKS opptatt av.

Trenger én uke

– Slik vi ser det er sjøtransport det samme som kollektivtransport. Du må ha bil i begge ender, og det handler om infrastruktur. Både farleden og veien er en del av transporten. Jernbanen som alle snakker om, må komme til slutt. Jernbanen tar uansett 15 år fra en avgjørelse er tatt og til første tog går. Vi kan være i gang med å rydde vei på én uke her ute, sier Lundestad. Han gjør et poeng av at speditøren bestemmer hvor han tar varene, og velger minste motstands vei – og det rimeligste alternativet.

– Vi er godt forberedt her ute. Vi er ikke tett på naboer, noe som er en fordel – men vi er et stykke fra hovedveinettet. Bypakken er fryktelig viktig for oss på grunn av dette. Innfartsveien på riksvei 110 over Seut og Ørebekk er viktig, samt en ny bro mellom Fredrikstad og E6. Det er viktig for godstrafikken og for sikkerheten på veiene. Så må det også tas grep på 111 etter hvert, sier Johansen.

Økt sysselsetting

Han mener Øra er i ferd med å bli Oslofjordens viktigste industriområde. Bare havnen utgjør en fjerdepart av det enorme området.

– Det er flere synergier på sikt ved å etablere seg her. Det er et miljø for gjenvinning av metaller her ute, og vi ser et voksende, industrielt miljø. Det er 4-5.000 arbeidsplasser i vårt utvidede nærmiljø som er avhengige av eksport-import herfra nå, sier han. Skal sysselsettingen fortsatt øke må også transporten til og fra havnen gå knirkefritt.

– Volum er løsningen for å få sjøtransport konkurransedyktig. Vei og havn må samkjøres, sier Lundestad.

Kortere vei til Oslo

Roar Johansen påpeker at det er snakk om en interkommunal (Sarpsborg/Fredrikstad) flerbrukshavn med alle slags varer, og veldig mange mennesker har arbeid som følge av dette.

– Vår største flaskehals er veinettet. Vi skulle ønske staten tok et større ansvar, sier Johansen uten å nøle. Han og Lundestad er skjønt enige om at havna er veldig viktig for næringslivet, og at importaksen mot Oslo og Gardermoen starter på Øra.

– Ny bro vil gi åtte kilometer kortere vei til Oslo. Det er betydelig. Broa har mye for seg. Vi har også ny, stor fryseterminal på gang, men last er fysisk- og lastebilen må helt frem til døra i begge ender, sier Lundestad.

[graybg]Borg Havn IKS
• Borg Havn IKS er et interkommunalt selskap som eies av Fredrikstad og Sarpsborg kommune.
• Den offentlige havnevirksomheten er konsentrert rundt to anlegg, Øra i Fredrikstad og Alvim i Sarpsborg.
• Samlet er Borg Havn den største havnen i volum mellom Oslo og Uddevalla.
• Havnevirksomheten er uvanlig bred med alt fra rene industriskipninger over private kaianlegg til kjemikalietransport.
Kilde: borg-havn.no[/graybg]

Artikkelen er hentet fra www.bypakkenedreglomma.no og brosjyren om Bypakke Nedre Glomma distribuert 17.09.15, les de andre artiklene på nettutgaven/issuu.

[graybg]Fakta om Infrastrukturgruppen
Infrastrukturgruppen er en ressursgruppe for administrasjonen i Fredrikstad Næringsforening. Gruppen påpeker fremkommelighet og sårbarhet i transportsystemet slik at argumenter fra næringslivet kommer fram i sakene administrasjonen arbeider med. Næringsforeningen fungerer som høringsinstans inn mot kommunens planer og nasjonale planer, og er pådriver for politiske beslutninger knyttet til veisystemet i Fredrikstad.

I Infrastrukturgruppen per 17.09.15 deltar: Georg Bjørnson (GBj Admin Service, tidl. Jøtul), Espen Nøklebye Evensen (tidl. NHO Østfold), Hans Petter Olsen (Jackon), Jan Ivar Ruud (Unger), Per Oskarson (Borg Buss), Roar Johansen (Borg Havn), Tore Lundestad (Borg Havn), Terje Holmskau (Bring), Øivind Kvammen (Værste), Kjell Arne Græsdal (Fredrikstad Næringsforening), Marianne Møgster (Fredrikstad Næringsforening).[/graybg]

 

Lukk