Elvemetro

Elvemetro

Byomformingsstrategien til Fredrikstad forutsetter økt bruk av elven som et byrom og ferdselsåre. Vi har derfor vært pådrivere for å realisere et mer moderne fergetilbud som skal betjene gående og syklende mellom bydelene. Ved å øke frekvensen, farten, på- og avstigning og komforten, vil det utløse høyere bruk. Ved en bevisst bruk av design, kan en elvemetro også bli et ikon for byen.

Det vil bli gjennomført et prosjekt for å mobilisere lokalt næringsliv til å delta i utformingen av en ferge når kommunens anbud foreligger.

 

Kontaktperson: Kjell Arne Græsdal

 

Lukk