Byliv langs elven & lønnsomme forretningsmodeller

Byliv langs elven & lønnsomme forretningsmodeller

Liv langs elven kan utgjøre stor forskjell på en bys attraktivitet. Initiativet «Akerselva Miljøpark», for eksempel, var starten på det som i dag har blitt en magnet for både innbyggere og tilreisende, med rekreasjon, handel, servering, utdanning, næring, kultur og bolig side om side i et helhetlig løp flere kilometer langs elven.

I byer verden over har man sett potensialet, og utviklet gode byrom langs elvene. Det er imidlertid lett å komme med idéer, men de er lite verdt om man ikke kan realisere de. Derfor retter vi oppmerksomhet i dette møte på arbeid med lønnsomme forretningsmodeller og det å ha en god plan for byliv langs elven, og effekten av dette.

Agenda:

  • Nordnes Sjøbad – en suksess & mye mer enn et basseng. Ved adm. dir. Håkon A. Egeberg Johansen 

Håkon A. Egeberg Johansen holder foredrag i inn- og utland om hvordan de har lykkes med økonomisk bærekraftig drift, på det sentrumsnære badet som er blitt en suksess året rundt for alle aldersgrupper. Nordnes Sjøbad er midlertid så mye mer enn et basseng, de huser festivaler, servering i samarbeid med byens restauranter, B2B aktiviteter, DJs med mer. De er omtalt i New York Times. Og selvsagt er de opptatt av hvordan de kontinuerlig utvikler tilbudet med nye konsepter, så Johansen vil også gi oss innsikt i siste nytt og best practice fra andre europeiske byer.

Nordnes Sjøbad er del av AdO arena drift as i Bergen med 110 ansatte.

  • Eksempelet Akerselva – fra lite tilgjengelig til vellykket destinasjonsutvikling med økonomisk bærekraft. Ved Sverre Landmark, partner i Probiz. (Digitalt innlegg)

Sverre Landmark har lang erfaring fra strategisk og praktisk eiendoms- og byutvikling, blant annet med femten år i ledergruppen i Aspelin Ramm. Han er en av to som skapte Mathallen, som er blitt et landemerke i Oslo og føyer seg inn i en vellykket rekke utviklingsprosjekter langs Akerselva. Hans portefølje inneholder også strategisk og praktisk plan- og reguleringsarbeid, inkludert arbeid med identitet og posisjonering.

«Nydalen 3.0 blir mer en by med blandende funksjoner. Kontorer alene gir ikke den byen folk synes er attraktiv. Derfor bestemte vi oss for funksjonsblanding selv om ingeniørene hater det, forteller han og tar oss med på en tur nedover elva.

– Den starter oppe i villmarka, men området den renner gjennom endrer seg hele veien før den ender i en urban setting i Bjørvika. Her er det alt fra undervisningsinstitusjoner i gamle industribygg til boliger i nybygg og grøntområder. Mange mener Akerselva Miljøpark er blant de mest attraktive boområdene i Oslo.»

«X-faktorene står i kø i dette området, og det fungerer fordi folk hele tiden finner nye opplevelser.»

  • Masterplan for byliv langs elven? Nytt samarbeid med masterstudie ved NMBU. Ved Anne Skauen, Aktive Fredrikstad, og Hege Bongard, Fredrikstad Næringsforening

Vi har inngått et samarbeid med NMBU der et masterkurs for landskapsarkitekter høsten 2023 skal ta for seg programmering av byromstrukturen langs elven (i sentrum) i Fredrikstad, og design av et eller flere byrom som svarer på samfunnets og brukernes behov.

De skal kombinere teori, forskning og praksis med studieopphold over flere uker i Fredrikstad. Målet med kurset er en helhetlig utvikling av elven som bylandskap, med et byromsnettverk av sosiale arenaer som består av byrom med høy kvalitet som er tilpasset hvert enkelt sted – både kommersielle og ikke-kommersielle soner. Studentene vil jobbe med en overordnet masterplan, men også dykke ned i delområder. Vi gir en kort presentasjon, og ønsker eiendomsutviklere, kommune mfl velkommen til å bli med slik at vi får et godt sluttresultat som kan bidra til videre positiv utvikling av byen.

Velkommen til vårt siste morgenmøte i serien «Aktive byrom» – hvor hensikten er å bygge felles kunnskap!

Målgruppe: Denne serien morgenmøter retter seg spesielt mot byutviklere, eiendomsaktør, regulerings- og byggesaksbehandlere, konsulentbransjen innen plan, bygg og arealbruk og politikere – men alle med interesse for tema er velkommen!

Møteserien gjennomføres som ledd i partnerskapet mellom Fredrikstad Næringsforening og Aktive Fredrikstad – Global Active City (Fredrikstad kommune).

Dato/tid
24. august, 2023
Kl: 8.00 - 9.30

Pris: Gratis, servering av kaffe og te
Sted: Litteraturhuset Fredrikstad, Storgaten 11, Fredrikstad

Arrangør: Fredrikstad Næringsforening og Aktive Fredrikstad


Lukk