BYUTVIKLING – medlemsmøte med perspektiver fra Drammen og en sosiolog

BYUTVIKLING – medlemsmøte med perspektiver fra Drammen og en sosiolog

De valgene vi tar når vi utformer byene våre får store konsekvenser for hvordan samfunnene våre fungerer. De påvirker hvordan vi arbeider, hvordan vi forbruker og driver handel, og hvordan vi lever livene våre.

Jo Ese er sosiolog og stipendiat ved Høgskolen i Østfold og har byen og samfunnet som et av sine forskningsfelt. Han vil fortelle om hvordan samfunnsvitere tenker om byen og byutvikling, og hvordan den sosiologiske tenkemåten er et viktig tillegg til mer dominerende fagfelt som ingeniører og arkitekter som i dag dominerer den faglige diskusjonen om byutviklingen.

Ese presenterer konkrete prosjekter fra Østfold, Norge og internasjonalt der samfunnsvitere og arkitekter har arbeidet i felleskap for å skape løsninger som prøver å legge til rette for mange ulike sider av et godt byliv; for eksempel handel, kultur, boliger, arbeid, barn og utdanning, fritid og natur.

Liv i byen og slag på kassa – eksempelet Drammen

Daglig leder i Byen Vår Drammen, Tom Søgård, forteller om samarbeidet om en enda bedre by. Det krever engasjement, vilje og samhandling, for det er kun sammen vi kan skape endring og utvikling! Hva skal til for å få en bærekraftig sentrumshandel og gode opplevelser for våre brukere i et stadig tøffere konkurransebilde?


Målgruppe:
Medlemmer i Fredrikstad Næringsforening med interesse for handel og service, sentrum eller byutvikling.

PÅMELDING SENEST MANDAG 22. SEPTEMBER KL. 11.00

Velkommen!

Dato/tid
23. september, 2014
Kl: 8.00 - 9.45

Pris: Gratis. Servering av frokost fra 08.00-08.25
Sted: Handelsstanden, Nygaards gata 5, Fredrikstad

Arrangør: Fagutvalg handel og service sammen med Sentrumsgruppen i Fredrikstad Næringsforening


Påmelding

Bestillinger er stengt for dette arrangementet.

Lukk