Hvordan få mer bevegelse på boligmarkedet i Fredrikstad?

Hvordan få mer bevegelse på boligmarkedet i Fredrikstad?

Økte tomte- og byggekostnader, i kombinasjon med høyere finanskostnader, gjør det vanskeligere for utbyggere «å regne hjem» leilighetsprosjekter. Samtidig reduseres etterspørselen som følge av økte rente- og levekostnader. Resultatet er at boligomsetningen har gått ned over 50 %.

Altfor mange unge i Fredrikstad står utenfor boligmarkedet. For å avhjelpe situasjonen har bruk av boligkjøpsmodeller (som f.eks «deleie» og «leie til eie») blitt ytterligere aktualisert. Samtidig er det en mulighet at et større antall prosjekter tilrettelegges for å møte Husbankens krav.

Ved reduserte marginer er det viktigere enn før for boligutviklere å sikre en optimal skatte- og avgiftsmessig behandling.

Møtet er delt i to deler, hvor del 1 er åpen for alle og del 2 er et dypdykk spesielt for utbyggere:

Agenda del 1 (for alle) kl. 08.00 – 09.45:

Hvordan er og kan befolkningsutviklingen bli i Fredrikstad? Telemarksforsking v/Knut Vareide viser hvordan befolkningssammensetningen har utviklet seg og hvordan den kan utvikles seg videre ved oppdaterte scenarier.

Hvilke utfordringer ser vi i boligmarkedet i Fredrikstad? v/Kjell Arne Græsdal, daglig leder i Fredrikstad Næringsforening

Introduksjon av 3 aktuelle temaer:
1. Hva er «deleie» og «leie-til-eie»-modellene?
2. Husbankens låne- og tilskuddsordninger
3. Optimal skatte- og avgiftsbehandling i boligprosjekter, v/CMS Kluge Advokatfirma, advokat Olav Kregnes, advokat/partner Torill Hasle Aamelfot og Alexander With


Agenda del 2 (for utbyggere), kl. 10.00-11.00:

Mer dypdykk i temaene:
1. «deleie» og «leie-til-eie»- og hvordan disse boligkjøpsmodellene behandles skattemessig.
2. Husbankfinansiering; – en gjennomgang av Husbankens låneordninger, samt kort om Husbankens tilskuddsordninger, herunder til omsorgsboliger.
3. Optimal skatte- og avgiftsmessig behandling i leilighetsprosjekter, herunder redegjørelse for den skattemessige «borettslagsmodellen».

Sett av tiden i din kalender, velkommen til morgenmøte!

 

Fredrikstad Næringsforening tar jevnlig opp samfunnsaktuelle tema i møter på Litteraturhuset. Her møtes bedriftsledere, nøkkelpersoner i bedrifter og de som er generelt opptatt av by- og næringsutvikling. Morgentreffene innledes av 1-3 foredragsholdere og avsluttes gjerne med debatt. Temaene settes fortløpende, og publiseres på vår nettside.

Dato/tid
11. oktober, 2023
Kl: 8.00 - 9.45

Pris: Gratis, servering av kaffe & te
Sted: Litteraturhuset Fredrikstad, Storgaten 11, Fredrikstad

Arrangør: Fredrikstad Næringsforening


Lukk