Hvordan kan Fredrikstad vinne

Hvordan kan Fredrikstad vinne

Hvordan kan Fredrikstad vinne

– kampen om å få bedrifter til å etablere seg her?

– konkurransen om å få kompetente innflyttere til å bosette seg i Fredrikstad?

– slaget om rett og slett å bli den mest attraktive regionen utenfor Oslo?


Knut Vareide
fra Telemarksforskning har i 10 år forsket på  norske regioners attraktivitet. Hva er drivkreftene som gjør en by attraktiv? Vareides forskning gir oss mange måleindikatorer, og dette bør både vi i næringslivet og kommunens næringsarbeid styre etter.

Styreleder Trond Delbekk i Fredrikstad Næringsforening vil orientere om styrets prioriteringer og hva han tror blir avgjørende i tiden som kommer.

 

Påmelding senest 10. mai til mm@fredrikstad-nf.no

Velkommen til møte for inspirasjon og kunnskap!

 

Medlemsmøte 15.5._45292013 (2)

Dato/tid
15. mai, 2013
Kl: 19.00

Pris: 500,- inkl. middag
Sted: Næringslivets Hus, Nygaards gata 5, Fredrikstad

Arrangør: Fredrikstad Næringsforening


Lukk