Kommuneplanens arealdel 2020-2032 – evaluering av prosessen

Print Friendly, PDF & Email

Gjennom den politiske sluttbehandlingen av kommuneplanens arealdel i bystyret 18.6.2020, ble det pekt på at det var viktig med en evaluering av arbeidet med arealdelen. Fredrikstad kommune ønsker herved å invitere medlemmer av Fredrikstad Næringsforening velkommen til å delta i evalueringen.

Evalueringen har ikke til hensikt å gå detaljert til verks og evaluere alle sider ved gjeldende arealplan. Hovedformålet med evalueringen er å få fram viktige læringspunkter vi skal ha med oss inn i neste planprosess. Det er prosessen som skal evalueres, ikke resultatet. Innspillene i evalueringen vil danne grunnlag for rullering av arealplanen og innretningen på planprogrammet.

Hovedspørsmål som evalueringen skal svare på:
1. Hva var målet med rullering av arealplanen? Hva skulle vi få til? Hvordan tenkte vi at det skulle gjøres?
2. Hva skjedde?
3. Hva lyktes vi godt med? Hva er vi veldig fornøyde med nå i ettertid?
4. Hva gikk ikke så bra? Hva er vi ikke så fornøyde med?
5. Hva har vi lært? Hva var konsekvensene av det som skjedde? Hva vet vi nå som vi ikke visste før vi startet? Hvilke råd ville vi gi til andre som skulle gjøre noe lignende?
6. Hva er viktig å gjøre videre? Har du forslag til neste rullering?
Spørsmål 1 og 2 redegjøres for i innledningen av workshopen. Spørsmål 3-6 utgjør gruppearbeid i workshopen.

Workshopene vil ledes av Torild M. Nilsen, innovasjonskoordinator fra Seksjon innovasjon og utvikling, med deltakelse av representanter fra virksomhet Bærekraftig samfunnsutvikling.

To alternative datoer, 8. mars og 10. mars – meld deg på den som passer
På grunn av smitteverntiltak gjennomføres evalueringen som digital workshop.

E-postadressen din videresendes til Fredrikstad kommune som innkaller deg til Teamsmøte på datoen du har meldt deg på. E-posten vil ikke bli brukt av kommunen til andre formål.

Workshopen vil foregå i plenum og i grupper på Teams. Arrangør deler inn i grupper.
Resultatene fra evalueringen sammenfattes i en rapport til alle deltakerne og legges ut på kommunens hjemmesider.

Velkommen!mandag 8. mars
Tid: 14:00 - 17:00

Pris: Gratis nettarrangement
Arrangør: Fredrikstad kommune

Sted: , ,

Sted: , ,


Påmelding

Påmeldingsfrist: Onsdag 3. mar


Alle arrangementene

TAKK FOR DIN PÅMELDING

Du er nå påmeldt til vårt arrangement.
Vi gleder oss til å se deg!

Medlemsprofilen

  • The Adecco Group The Adecco Group

    500 medarbeidere i faste stillinger! Cate Munch Ditlefsen leder Adecco Søndre Viken – Fredrikstadkontoret er et av selskapets største kontorer i Norge. Men visste du hvordan det hele ble til? Det står en Widerøe-kvinne bak selskapet som ble dannet i 1948. Les mer »

OSS PÅ FACEBOOK

Meld deg på vårt nyhetsbrev
* = obligatorisk felt
2021 © Fredrikstad Næringsforening. Nygaardsgata 16 / Postboks 1405 / 1602 Fredrikstad. Tlf: 69 33 00 00. E-post: post@fredrikstad-nf.no. Design: Griff. Web: Egeland Design