Kommuneplanens samfunnsdel – innspillsmøte

Kommuneplanens samfunnsdel – innspillsmøte

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens strategiske plan og gir føringer for de ulike rollene kommunen har i lokalsamfunnet. Den virker altså inn på utøvelsen av samfunnsutviklerrollen, som tjenesteprodusent og i myndighetsutøvelsen. Kommuneplanen legger også føringer for statlige etater.

Fredrikstad Næringsforening mener det er svært viktig at kommuneplanen blir et verktøy for å utvikle Fredrikstad. Det er derfor viktig at planen beskriver de viktigste utfordringene vi står framfor, og samtidig svarer opp med grep og retning for hvordan vi som samfunn skal svare på utfordringene.

I uke 7 har kommunen bemannet involveringsutstilling/stasjon i fojaéen til Blå Grotte som er åpent fram til kl. 20.00 på kvelden.

Fra kl. 15.30 – 16.00: Enkel bespisning, mingling og du kan høre fra kommunen om hvilke andre planer som er under rullering.

Program fra kl. 16.00:
– Orientering om kommuneplanen som er lagt ut på høring v/Fredrikstad kommune
– Sarpsborg kommune rullerer sin kommuneplan. Hva tenker de? v/saksordfører Harald Rønneberg (H)
– Hvordan vil Fredrikstad Næringsforening kommentere på planen som er lagt ut på høring? v/Kjell Arne Græsdal

Diskusjon og innspill deles deretter i tre:
1. Utfordringene
2. Planens satsinger
3. Arealstrategiene

Vi oppfordrer våre medlemmer til å uttrykke sine meninger i egne høringssvar dersom dere har emner som opptar dere. Høringsfristen er 9.3, les mer

Velkommen!

Dato/tid
15. februar, 2018
Kl: 16.00 - 17.30

Pris: Gratis medlemsmøte. Det serveres noe å bite i fra kl. 15.30. Møtestart kl. 16.00.
Sted: Blå Grotte, Nygaardsgate 22/24, Fredrikstad

Arrangør: Fredrikstad Næringsforening


Påmelding

Bestillinger er stengt for dette arrangementet.

Lukk