Fredrikstad by utvikler seg. Handel og servering utvikler seg. Vi mobiliserer!

Fredrikstad by utvikler seg. Handel og servering utvikler seg. Vi mobiliserer!

Byen og omgivelsene er i en rivende utvikling. Endringene innebærer muligheter, hvordan skal vi møte disse?

Hør mer om:

 • Hva er de kommersielle utviklingstrekkene i norske byer?
  Ved Rune Stenberg, Markedsinfo. Rune Stenberg har i mange år levert fakta og innsikt til både sentrumsforeninger og kjøpesenter som grunnlag for strategiske og operative beslutninger. Han vil presentere funn og tanker med utgangspunkt i bl.a. sentrumsregnskap og brukerundersøkelse for sentrumsforeninger samt handelsanalyse for kjøpesenter.
 • Nytt handelssenter på Værste
  Vi hører om senterkjedens syn på sentrumsutvikling, om eierrollen, og fremdrift for deres prosjekt i Fredrikstad sentrum. Ved Magnus Fredriksen, Scala Eiendom
 • Vi justerer og mobiliserer sentrumslederstillingen i tett dialog med gårdeiere, kommune og driverne
  Hva vil vi, hvordan vil vi gjøre det, og hva innebærer dette for den enkelte driver, gårdeier og andre interessenter? v/Kjell Arne Græsdal og Lotte Maria Larsen, Fredrikstad Næringsforening
 • Forenkling av parkeringsbestemmelsene.
  Ved Kjell Arne Græsdal og Rita Holberg (H), leder av teknisk utvalg

Sett av tiden i din kalender, velkommen til morgenmøte!

 

Fredrikstad Næringsforening tar jevnlig opp samfunnsaktuelle tema i møter på Litteraturhuset. Her møtes bedriftsledere, nøkkelpersoner i bedrifter og de som er generelt opptatt av by- og næringsutvikling. Morgentreffene innledes av 1-3 foredragsholdere og avsluttes gjerne med debatt. Temaene settes fortløpende, og publiseres på vår nettside.

Dato/tid
10. januar, 2024
Kl: 8.00 - 9.45

Pris: Gratis, servering av kaffe og te
Sted: Litteraturhuset Fredrikstad, Storgaten 11, Fredrikstad

Arrangør: Fredrikstad Næringsforening


Lukk