Næringslivets morgenmøte – god belysning gir merverdi for utbyggere, kommunen, befolkningen…

Næringslivets morgenmøte – god belysning gir merverdi for utbyggere, kommunen, befolkningen…

Godt stell av det offentlige rom er sentralt for å gjøre byen attraktiv. Det handler om god skilting, pynting til sommer og jul, rydding, trygg ferdsel med mer. Nå nærmer vintermørket seg, og helhetlig og god belysning er ett av aspektene i det offentlige rom som har flere funksjoner.

– Lys på offentlige rom kan både øke trivsel, trygghet, være energi- og miljøeffektivt samt skape økonomiske gevinster. Dette kan gjøres ved å utarbeide helhetlige lysplaner for byer og tettsteder, i følge Lyskultur, Norges ledende kompetansenettverk innen lys og belysning.

Daglig leder i Lyskultur, Katia Valerie Banoun, presenterer veilederen for lys. I den inngår det eksempler på hvordan kommuner og utbyggere kan oppnå merverdi ved bruk av lys. Denne veilederen er laget samarbeid med tre ulike departementer som alle er ivrige pådrivere av helhetlige lysplaner for byer og tettsteder.

Morten Jensen er leder for lysdesign i ÅF lighting som har laget en lysplan for tettstedet Ytre Arna i Bergen som er klar i disse dager. Han forteller om dette konkrete prosjektet og hva lysplaner går ut på.

Hva ønsker vi oss i det offentlige rom? Er det bare det offentliges ansvar, eller bør gårdeiere og næringsdrivere også bidra? Hvordan kan vi gå fram?

Velkommen til morgenmøtet som avsluttes med debatt.

Fredrikstad Næringsforening tar opp samfunnsaktuelle tema hver første onsdag i måneden kl. 08.00-09.30. Her møtes bedriftsledere, nøkkelpersoner i bedrifter og de som er generelt opptatt av by- og næringsutvikling. Morgentreffene innledes av 1-2 foredragsholdere og avsluttes med debatt. Temaene settes fortløpende, og publiseres på denne nettsiden.

Dato/tid
01. oktober, 2014
Kl: 8.00 - 9.30

Pris: Gratis. Servering av kaffe og te.
Sted: Litteraturhuset Fredrikstad, Storgaten 11, Fredrikstad

Arrangør: Fredrikstad Næringsforening


Lukk