Næringslivets morgenmøte: VEIEN VIDERE; om transport, porteføljestyring, Glommabanen

Næringslivets morgenmøte: VEIEN VIDERE; om transport, porteføljestyring, Glommabanen

Når næringsforeningen inviterer til høstens første morgenmøte, skal det handle om transport; hva er porteføljestyring, hva skjer med Bypakke Nedre Glomma – og hva med Glommabanen? Kort sagt og bokstavelig talt: Hva er veien videre?

Hva er porteføljestyring og hvilket handlingsrom får vi?

v/Turid Stubø Johnsen, ansvar for strategi-, veg, og transportavdelingen i Statens Vegvesen Region Øst

Næringsforeningen forventer at bypakke Nedre Glomma blir vedtatt i Stortinget i høst. Et slikt vedtak vil trolig innebære at investeringer i transportsystemet styres av en styringsgruppe etter et prinsipp om porteføljestyring. Dette er en ordning som praktiseres i andre store byområder, og vi ønsker å øke kunnskapen om ordningen i vår region. Avdelingsdirektør Turid Stubø Johnsen har ansvar for strategi-, veg, og transportavdelingen i Statens Vegvesen Region Øst og har fulgt bypakke Nedre Glomma tett i sin tidligere rolle som vegsjef i Østfold.

Glommabane for å øke regionens attraksjonskraft

v/Osmund Ueland, styreleder i Glommabanen AS

Ueland sier det er på tide at infrastrukturen kommer i forkant og styrer utviklingen i regionen. Østfold har potensiale for økt attraksjonskraft, vekst og gode tverrforbindelser som gir større og mer dynamiske arbeidsmarkeder. Hvilke tilbud er skissert i mulighetsstudien? Hør hvordan en Glommabane kan bidra til at nasjonale og regionale mål for transportsystemet i regionen nås.

Velkommen!

Fredrikstad Næringsforening tar opp samfunnsaktuelle tema hver første onsdag i måneden kl. 08.00-09.30. Her møtes bedriftsledere, nøkkelpersoner i bedrifter og de som er generelt opptatt av by- og næringsutvikling. Morgentreffene innledes av 1-2 foredragsholdere og avsluttes med debatt. Temaene settes fortløpende, og publiseres på denne nettsiden.

Dato/tid
03. september, 2014
Kl: 8.00 - 9.30

Pris: Gratis. Servering av kaffe og te.
Sted: Litteraturhuset Fredrikstad, Storgaten 11, Fredrikstad

Arrangør: Fredrikstad Næringsforening


Lukk