Nødvendig kompetansebygging innen cybersikkerhet for SMB

Nødvendig kompetansebygging innen cybersikkerhet for SMB

Har du noe av verdi, har du også noe å beskytte. Enhver bedrift og ethvert selskap er sårbare for cyberangrep.

Norske virksomheter må forberede seg bedre og ha høyere beredskap, i henhold til Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Innsatsen gjelder i høyeste grad underleverandører, da de største selskapene og anleggene er kompliserte å angripe. Angrepsforsøkene vil derfor i økende grad gå mot underleverandører, og er ett av tre prioriterte forhold som påpekes i rapporten Risiko 2023.

Vi har fått støtte til kompetanseheving og vil tilby kurs + nettverk innen cybersikkerhet, sikkerhetsarbeid og sikkerhetskultur

Vi har sammen med partnere søkt og fått innvilget støtte fra Viken Fylkeskommune til å samle bedrifters behov for cybersikkerhetskompetanse, tilby kurs med mer.
Vi skal gjennom dette øke kunnskap og samarbeidsformer som er viktig for fremtidig trygghet for arbeidsplassene i vår region. Det innebærer:

  1. Kursing og opptrening av ansatte slik at de har den nødvendige kunnskapen og ferdigheter for å effektivt å kunne beskytte virksomhetens aktiva mot cybertrusler.
  2. Tilrettelegging for å sikre at lokale aktørers produktutvikling og innovasjonsprosesser ivaretar cybersikkerhet.
  3. Etablering av mentorprogram spesielt knyttet til cybersikkerhet og innovasjon.

Hvem er dette for?

Mindre bedrifters begrensede ressurser og kunnskap er en gavepakke til cyberkriminelle. SMB-virksomheter er offeret i 8 av 10 vellykkede løsepengevirusangrep. (https://www.digi.no/artikler/debatt-smb-virksomheter-er-offeret-i-8-av-10-vellykkede-losepengevirus-angrep/520753)

Samlingen/nettverket er for alle med ansvar for og involvering i sikkerhetsarbeid.

  • Det er for beslutningstakere som på grunnlag av analyser skal avgjøre i hvilken grad og på hvilken måte man skal beskytte seg.
  • Det er for analytikere som leverer grunnlaget for beslutningstakernes avgjørelser.
  • Det er for ingeniører og annet personale som drifter og installerer løsninger.
  • Det er for personell med ansvar for intern opplæring og ansattes overvåkenhet.

Informasjonsmøte 13. november om gratis opplæring i bedriftene

I januar og september 2024 vil vi tilby gratis opplæring i form to to-dagers intensivkurs. Vi inviterer aller først til et informasjonsmøte, som potensielt også kan føre til opprettelse av et nettverk innen cybersikkerhet, sikkerhetsarbeid og sikkerhetskultur.

Program:

14.00-14.15 Velkommen – Hege Bongard (Fredrikstad Næringsforening) / Ketil Stølen (forsker og prosjektleder for dette tiltaket)
14.15-14.30 Hva vi ønsker å få til – André Hauge (HiØ)
14.30-15.00 Hva vi kan tilby – Stine Mikkelsplass (IFE) og André Hauge
15.00-15.45 Hva er behovene – Ketil Stølen
15.45-16.00 Videre planer – Ketil Stølen


Partnerne som vil fasilitere kompetansebyggingen

Fredrikstad Næringsforening har med hell samarbeidet med bedrifter og akademia over flere år med å tilby ulike kurs og kompetanseprogrammer som svarer opp næringslivets og samfunnets behov, og spesielt gjennom Vekst i Fredrikstad-programmet. Denne gangen er det IFE og Høgskolen i Østfold som er våre samarbeidspartnere, og som vil drifte prosjektet ved prosjektleder Ketil Stølen.

Ketil Stølen var sjefforsker og forskningsleder ved SINTEF Digital fra 1999-2023, og er professor II ved Universitetet i Oslo siden 1998. Han er utdannet databehandler med cand. scient. fra Universitetet i Oslo og har en PhD fra Universitetet i Manchester.

Velkommen! 

Dato/tid
13. november, 2023
Kl: 14.00 - 16.00

Pris: Gratis
Sted: , ,


Lukk