Samarbeid + kreativitet = økt omsetning for industribedrifter?

Samarbeid + kreativitet = økt omsetning for industribedrifter?

Hvem er vi i dagens industribedrifter? Vi bør bli mer åpne og mer synlige. Fagutvalg industri har tro på at de bedriftene som er åpne, vinner. Vi bør bli synlige i distriktet og synlige for hverandre for å skape synergier. Sammen kan vi lære, påvirke og innovere.

En ny mulighet har utviklet seg på Hydrogenfabrikken. Krysningspunktet mellom teknologi, design og kommunikasjon benyttes for å utvikle nye produkter og tjenester innen industrien. Kom på Hydrogenfabrikken og hør hvordan dette kan bidra til økt omsetning!

Invitasjon industri 5.6._45412013

Dato/tid
05. juni, 2013
Kl: 16.00 - 18.00

Pris: kr. 250,- inkl. servering av mat
Sted: Hydrogenfabrikken, Øraveien 2, Fredrikstad

Arrangør: Fagutvalg industri i Fredrikstad Næringsforening


Lukk