Slik beskytter du bedriftens aktiva / verdier – intensivkurs i cybersikkerhet dag 1

Slik beskytter du bedriftens aktiva / verdier – intensivkurs i cybersikkerhet dag 1

TERMINOLOGI, VERDI- OG RISIKOVURDERINGER, TRUSLER OG SÅRBARHETER, ANSATTOPPLÆRING OG TILTAK

Norske virksomheter må forberede seg bedre og ha høyere beredskap, i henhold til Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Angrepsforsøkene vil derfor i økende grad gå mot underleverandører, og er ett av tre prioriterte forhold som påpekes i rapporten Risiko 2023.

Enhver bedrift og ethvert selskap er sårbare for cyberangrep – uansett størrelse. Har du noe av verdi, har du også noe å beskytte.

Dette er dag 1 av et intensivkurs over 2 dager med ulike tema. Du kan melde deg på kurs en dag eller begge dager.

Velkommen til intensivkurs hvor du får kunnskap om og verktøy til å kartlegge og beskytte bedriftens verdier!

PROGRAM:

Velkommen

– Introduksjon
– Hva er målet med dag 1?
– Presentere use-case

Sesjon 1: Terminologi og begreper

– Nyttige termer og begreper – hva betyr alle du ulike forkortelsene?
– «kjekt å vite»

Sesjon 2: Verdi- og risikovurdering

– Verdivurdering – hva er verdiene i din bedrift?
– Risikovurdering – hvordan identifisere risikofaktorer, og hvordan bruke denne vurderingen praktisk
– Konsekvenser av dataangrep/datainnbrudd

Sesjon 3: Trusler og sårbarheter

– Hvordan vurderes trusler og sårbarheter, og hvor finner man informasjon om dem? (CVE, CWE)
– Hva er truslene for SMB’ene i Norge? (statistikk, eksempler)
– Forskjellige type angrep (phishing, smishing, etc.)
– Sårbarheter som muliggjøre angrep

Sesjon 4: Ansattopplæring

– Informasjons- og cybersikkerhet
– Fysisk sikkerhet

Sesjon 5: Tiltak, gjenoppretting og oppsummering

– Tiltak: Hvordan ta en sikker backup, brannmur, oppdateringer, etc.
– Hvordan gjenopprette dokumenter og annen data
– Oppsummering

Mål for dag 1: Kunne stille kritiske spørsmål til bedriftens sikkerhet, og gjøre en enkel selvvurdering med hjelp av kunnskap tilegnet seg på kurset (og støttemateriell).

Hovedansvarlig for kurset: Ketil Stølen var sjefforsker og forskningsleder ved SINTEF Digital fra 1999-2023, og er professor II ved Universitetet i Oslo siden 1998. Han er utdannet databehandler med cand. scient. fra Universitetet i Oslo og har en PhD fra Universitetet i Manchester.

Kursbevis utstedes av Høgskolen i Østfold – velkommen til viktig kunnskapsbygging!

Dato/tid
24. januar, 2024
Kl: 8.30 - 16.00

Pris: Gratis med støtte fra Viken fylkeskommune. Servering av kaffe/te og lunsj
Sted: Høgskolen i Østfold, Fredrikstad, K. G. Meldahlsvei 9, 1671

Arrangør: Vekst i Fredrikstad-programmet (#lærehelelivet) i samarbeid med Høgskolen i Østfold og Institutt for Energiteknikk (IFE)


Påmelding

Bestillinger er stengt for dette arrangementet.

Lukk