Trusselbilde, analyse og sikring av bedriftens verdier – intensivkurs i cybersikkerhet dag 2

Trusselbilde, analyse og sikring av bedriftens verdier – intensivkurs i cybersikkerhet dag 2

TRUSSELBILDE, ANALYSE OG SIKRING AV BEDRIFTENS VERDIER

Norske virksomheter må forberede seg bedre og ha høyere beredskap, i henhold til Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Angrepsforsøkene vil i økende grad gå mot underleverandører, og er ett av tre prioriterte forhold som påpekes i rapporten Risiko 2023.

Enhver bedrift og ethvert selskap er sårbare for cyberangrep – uansett størrelse. Har du noe av verdi, har du også noe å beskytte.

Dette er dag 2 av et intensivkurs over 2 dager med ulike tema. Du kan melde deg på kurs en dag eller begge dager.

Velkommen til intensivkurs hvor du får kunnskap om og verktøy til å kartlegge og beskytte bedriftens verdier!

PROGRAM:

Velkommen

– Hva er CIN (formal, partnere, etc.)
– Formål med dag 2
– Mål: Hvilken kompetanse ønsker vi at deltagerne skal sitte igjen med

Sesjon 1: Trusselbildet 2024

– NSM rapport
– Risikorapporten 2023
– Hvordan forandrer kunstig intelligens (AI) trusselbildet?

Sesjon 2: Analyse av tidligere angrep og beredskapsplan

– Hvordan kunne de vært unngått?
– Hvordan kan man begrense skaden?
– Handlingsplan / beredskapsplan

Sesjon 3: Kravstilling og fysisk sikring

– Hvordan kravstille IT-leverandøren?
– Utfordringer ved bruk av kunstig intelligens (AI) i arbeidsdagen
– Fysisk sikkerhet

Sesjon 4: Demonstrasjoner og praktiske øvelser

– Demonstrasjoner

  • Capture-the-Flag (CTF)
  • Hacking utstyr (O.MG kabel, ruber ducky, RFID kloner)

– Verktøy som kan brukes innen sikkerhet

  • OSINT (Open source intelligence)
  • Shodan
  • Google Dorks

Mål for dag 2: Kunne stille kritiske spørsmål til sikkerhetsaspekter ved bruk av ny og eksisterende teknologi i din egen bedrift, kunnskap om generelle utfordringer knyttet til bruken av kunstig intelligens, og innsikt i åpent tilgjengelig verktøy for å sikre din bedrift.


Hovedansvarlig for kurset:
Ketil Stølen var sjefforsker og forskningsleder ved SINTEF Digital fra 1999-2023, og er professor II ved Universitetet i Oslo siden 1998. Han er utdannet databehandler med cand. scient. fra Universitetet i Oslo og har en PhD fra Universitetet i Manchester.

Kursbevis utstedes av Høgskolen i Østfold – velkommen til viktig kunnskapsbygging!

Dato/tid
25. januar, 2024
Kl: 8.30 - 16.00

Pris: Gratis med støtte fra Viken fylkeskommune. Servering av kaffe/te og lunsj
Sted: Høgskolen i Østfold, Fredrikstad, K. G. Meldahlsvei 9, 1671

Arrangør: Vekst i Fredrikstad-programmet (#lærehelelivet) i samarbeid med Høgskolen i Østfold og Institutt for Energiteknikk (IFE)


Påmelding

Bestillinger er stengt for dette arrangementet.

Lukk