Valg 2013 – hvilket politisk parti støtter best opp om næringsutvikling?

Valg 2013 – hvilket politisk parti støtter best opp om næringsutvikling?

I følge NHO-direktør Petter Haas Brubakk er et rigid regelverk og skatte- og avgiftssystemer byrdefullt på norske småbedrifter. Hva kan gjøres?

Og, hvordan vil politikerne jobbe for Nedre Glomma og Fredrikstad som største by i Østfold?

Vi har invitert Østfolds representanter fra de politiske partiene som er på Stortinget i dag. De holder innlegg om sitt partis bedriftspolitikk. Vi åpner opp for debatt samt spørsmål og innspill fra salen.

Svein Roald Hansen (AP), Bengt Morten Wenstøb (H), Åsmund Møll Frengstad (SV), Bjørnar Laabak (FrP), Line Henriette Hjemdal (KrF) og Per Inge Bjerknes (SP) kommer. Kommer du?

 

Overlevelsesevnen er dårlig i Norge

«Jeg visste ikke at det skulle ta så lang tid å tjene penger» er tittel i Aftenposten 28. juni 2013, til en artikkel om en småbedrift som startet opp i 2007. Europakommisjonen har evaluert småbedriftspolitikken i en rekke land. Norge gjør det bedre enn snittet i 27 EU-land i åtte av ti indikatorer. Det er lett å starte ny bedrift, men overlevelsesevnen er dårlig. Små og mellomstore bedrifter utgjør i følge Europakommisjonen 99,8% av norsk næringsliv (Kilde: Aftenposten).

 

Fredrikstad er den nest største byen i Oslofjorden og bør ha gode muligheter for et næringsliv i vekst. Likevel opplever vi at det ikke skapes nok arbeidsplasser, og gapet mellom antall arbeidsplasser og antall innbyggere øker. Hvem tar ansvar?

Velkommen!

Dato/tid
04. september, 2013
Kl: 8.00 - 10.00

Pris: Gratis. Servering av kaffe og te.
Sted: Litteraturhuset Fredrikstad, Storgaten 11, Fredrikstad

Arrangør: Fredrikstad Næringsforening


Lukk