Fredrikstad Næringsforening går inn i Næringshagen Østfold AS

Kjell Arne Græsdal i Fredrikstad Næringsforening.|vi gleder oss til tettere samarbeid med Anders Johansen og Trine von Storm i Næringshagen

Fredrikstad Næringsforening går inn i Næringshagen Østfold AS

Som et ledd i målet om arbeidsplassvekst har Fredrikstad Næringsforening investert i Næringshagen Østfold AS, ett av over 100 virksomheter SIVA er involvert i her til lands, der kun to ligger i Østfold.

Gjennom Næringshagen Østfold AS ønsker vi å sikre at flere EØS-godkjente bedriftsstøttemidler kanaliseres til vår region, forklarer Kjell Arne Græsdal.

Støtte til enkeltbedrifter

SIVA – Selskapet for industrivekst, Forskningsrådet og Innovasjon Norge er de eneste i Norge som kan gi støtte til enkeltbedrifter i følge EØS avtalen. Formålet til SIVA er å tilrettelegge for ny industri, nye arbeidsplasser og levedyktige lokalsamfunn i hele Norge.

SIVAs støtte kan gis i form av fasiliteter, utstyr, kompetanse og nettverk.

Dette er støtte vi ønsker å gi bedrifter i regionen som vi har tro på, har innovasjons- og vekstambisjoner,  og som trenger litt drahjelp. Vi ønsker å ta ansvar og samtidig utnytte disse midlene mye mer enn det som har vært gjort til nå.

Sikre flere EØS-midler til regionen

Den andre Østfold- virksomheten SIVA er involvert i er Smart Innovation Norway AS/NCE-miljøet i Halden, som også rommer Smart inkubator og Norsk Katapult. Et miljø det er naturlig å sammenligne seg og strekke seg etter.

Vi har allerede invitert Sarpsborg Næringsforening til å delta. Neste steg er å involvere SIVA i større grad i vår region, nettopp for å sikre at flere av EØS-midlene havner her, avslutter Græsdal.

Vi gleder oss til tettere samarbeid med Anders Johansen og Trine von Storm i Næringshagen.
Lukk