Fredrikstad på kartet – byen for din bedrift

||

Fredrikstad på kartet – byen for din bedrift

«Fredrikstad på kartet» ble fasilitert av Fredrikstad Næringsforening på vegne av byens næringsliv, og var et samarbeidsprosjekt med Fredrikstad kommune. Prosjektet deltok med stands på utvalgte fagmesser som matchet aktuelle næringsmiljøer i byen. Målet var å komme i kontakt med utenbys bedrifter for å få disse til å vurdere Fredrikstad som næringsdestinasjon for sin virksomhet. Dette gir i sin tur leietagere til byens eiendomsbesittere og økt verdiskapning i kommunen. Prosjektet inkluderte kartlegging av pendleraktivitet og kompetanselekkasje.

Fakta om Fredrikstad

  • Norges 6. største by med 77 000 innbyggere
  • Senter for Nedre Glomma-regionen med 135 000 innbyggere
  • Nest størst tilflytting blant norske byer og kommuner
  • Borg havn med størst potensiale blant havner på Østlandet
  • Svært god tilgang på næringseiendommer og tomter
  • Sentral beliggenhet med kort vei til Oslo og kontinentet
  • Stort tilfang på kompetanse og stabil arbeidskraft
  • Lavere lønnskostnader enn gjennomsnitt for landet
  • Lave boligpriser og rik på kulturtilbud- og idrettsliv
  • Fantastisk skjærgård og store rekreasjonsområder

 

DISSE VAR MED I FREDRIKSTAD PÅ KARTET:
Bøckmann Eiendom – Northman – VærsteFredriksborg – Øra IndustriparkVisit Fredrikstad & Hvaler – Glemmen Gård Næringspark – Terje Høili AS – Rune Kilebu AS – Ryen AS EiendomFredrikstad kommune – Fredrikstad Næringsforening

 

Lukk