Nå skjer det i næringsdestinasjon Fredrikstad!

Nå skjer det i næringsdestinasjon Fredrikstad!

Gjennom næringsplanen skal det private næringslivet og kommunen sammen videreutvikle næringsdestinasjon Fredrikstad. Medlemmer fra Fredrikstad Næringsforening representerer det private næringslivet, og nå er arbeidet i gang.

– Det er viktig at vi i næringslivet engasjerer oss og bidrar til at vi sammen med kommunen drar i samme retning for å utvikle Fredrikstad som en næringskommune, sier Morten Fredriksen, adm. direktør i Fredriksborg og leder av arbeidsplassutviklingsgruppen i næringsplanarbeidet.


Seks innsatsområder

I næringsplanen er det lagt inn seks områder vi skal konsentrere oss om. Til hvert av områdene er det etablert arbeidsgrupper som ledes av representanter fra Fredrikstad kommune eller Fredrikstad Næringsforening. De skal definere hvem som skal gjøre hva, og hva kommune og næringsliv skal gjøre sammen.
Dette er de seks innsatsområdene og lederne for arbeidsgruppene:

  1. Kommunal landingsstripe – Steinar Vingerhagen
  2. Innovasjon og nyskaping – Frode Kværneng
  3. Arbeidsplassutvikling – Morten Fredriksen
  4. Arbeidskraft – Trond Åge Langvik
  5. Offentlig og privat samarbeid – Kjell Arne Græsdal
  6. Byutvikling – Terje Tjærnås


En handlingsorientert plan

Arbeidsgruppenes arbeid ferdigstilles ved årsskiftet 2013-2014, og planutkastet fra dette arbeidet skal ut på høring før det vedtas i Bystyret høsten 2014. Næringsplanen skal bidra til bevegelse og endring; i kommuneforvaltningen, i samhandlingen mellom kommunen og næringsaktørene, og mellom næringslivets representanter. Vi snakker om å utvikle det samlede næringsmiljøet i byen vår slik at byen framstår som en attraktiv næringsdestinasjon!

 

Lukk