Tech

Tech

Mandat: styrke og synliggjøre kunnskapen innenfor teknologi i Fredrikstad, og gjøre byen mer konkurransedyktige overfor de som jobber med teknologi.

Bakgrunn

Industribedriftene er blitt teknologibedrifter, vi har solide skuldre å stå på når vi skal utvikle næringsdestinasjon Fredrikstad videre. Behovet for utvikling av ny teknologi er enorm, som 1 av 5 megatrender, og Fredrikstad tar del i dette som en mulighet. Et tettere samarbeid kommer bedriftene til å vinne på selv om de er konkurrenter.

Ønsket effekt

  • Gjøre Fredrikstad mer attraktiv overfor pendlere eller potensielle innflyttere til regionen blant de som jobber med teknologi
  • Bryte ned siloer og legge til rette for mer samarbeid
  • Skape entusiasme blant teknologer i Fredrikstad gjennom å dele kunnskap
  • Stimulere til at Fredrikstad blir et tyngdepunkt innenfor teknologi

Styringsgruppe for tech-møteplasser

  • Jørgen H. Brække (leder) / Sopra Steria
  • Magnar Wium / Enabler
  • Pål Høyum / IntegrasjonsPartner BITS
  • Tordbjørn Wang Eriksen / NAV
  • Lars Emil Knudsen / Høgskolen i Østfold

Kontaktperson

Hege Bongard, leder for samfunnskontakt i Fredrikstad Næringsforening 
Telefon: 930 35 507
E-post: hb@fredrikstad-nf.no 

Lukk