Sentrumsgruppen

Sentrumsgruppen

Sentrumsgruppen er for drivere i Fredrikstad sentrum som møtes jevnlig gjennom året for å stå sammen om felles markedstiltak, aktivitetsplan mm. 

Bylørdager blir arrangert gjennom denne gruppen.

Lukk