Nettverk

BakgrunnLovkrav til kjønnssammensetningen i styrer i flere foretaksformer trådte i kraft 1. januar 2024, i praksis et krav om 40 prosent kvinneandel.Kravet vil innebære at flere foretak må gjøre endringer i styresammensetningen. Beregninger viser at det vil bli behov for å rekruttere nesten 13 000 nye styrerepresentanter frem mot 2028. I første omgang gjelder det

CFO-nettverket er en møteplass som setter fokus på CFOens viktighet og rolle som strategisk leder i bedriftenes ledergruppe. CFO-nettverket arrangeres i samarbeid mellom PWC og Næringsforeningene i Fredrikstad, Sarpsborg og Halden. Styringsgruppe Eddie Olsen, PwC Hans Martin Kjernsbæk, Denofa Trine Iren Bjørck Berg, Østfold Energi Kathrine Garder Andersen, Granada Per Bjarne Lyngstad, Borreg

I samarbeid med Halden kommune inviterer næringsforeningene i Fredrikstad, Sarpsborg og Halden HR-ansvarlige i medlemsbedrifter til møter hvor rekruttering og kompetanse står på programmet. I forbindelse med dette nettverket har vi opprettet et nettverk for expats hvor målet er å bidra til at viktig nøkkelkompetanse som flytter til vår region for å jobbe, trives og

Etter flere studietilbud og kurs arrangert innenfor temaet markedsføring, opplever næringsforeningen stor etterspørsel etter videre faglige og sosiale treff for de som er opptatt av det samme, og for å finne flere å sparre med i arbeidshverdagen. Vi inviterer derfor til uformelle samlinger for alle som jobber med salg, kunder, omdømme, merkevarebygging eller rett og

Mandat: styrke og synliggjøre kunnskapen innenfor teknologi i Fredrikstad, og gjøre byen mer konkurransedyktige overfor de som jobber med teknologi. Bakgrunn Industribedriftene er blitt teknologibedrifter, vi har solide skuldre å stå på når vi skal utvikle næringsdestinasjon Fredrikstad videre (hva vi skal leve av). Behovet for utvikling av ny teknologi er enorm, som 1 av

Jobber sammen for bedre løsninger for produksjon og tilgang på kraft. Koordineres av Fredrikstad kommune på vegne av flere kommuner. Fast fra næringslivet stiller Kronos Titan, Denofa og Viken Park. Kontaktperson Kjell Arne Græsdal, daglig leder i Fredrikstad NæringsforeningTelefon: 908 56 464E-post: kag@fredrikstad-nf.no 

Finansieres av følgende gårdeiere i Fredrikstad sentrum sammen med Fredrikstad kommune: Betongbygg Brødrene Bøckmann Cityplan FM Eiendom Fredriksborg Eiendom Fredrikstad kommune Jensen Eiendom Gruppen Nygaardsgata 47 og 49/51 Ryen Eiendom Stor-Oslo Eiendom Sørlie Næringseiendom Terje Høili AS Torvbyen Værste Kontaktperson Kjell Arne Græsdal, daglig leder i Fredrikstad NæringsforeningTele

Sentrumsgruppen er for drivere i Fredrikstad sentrum som møtes jevnlig gjennom året for å stå sammen om felles markedstiltak, aktivitetsplan mm.  Bylørdager blir arrangert gjennom denne gruppen.

Styringsgruppe Rune Solberg (leder)/ Scandic City Hotell Ingeborg  Nygaard / Restauranthuset Slippen Samrid Sharma / Restaurant Mother India Markus Nagele / Major – Stuen Camilla Olsen / Mormors Café Kai-Roger Larsen / Alibi Osman Batur / Divan Terje Olsen / Thai Market. Kontaktperson Kjell Arne Græsdal, daglig leder i Fredrikstad NæringsforeningTelefon: 908 56 464E-post: kag@fredrikstad-nf.

Styringsgruppe Pernille Kolstad Heen  / SG Arkitekter Håkon Glosli Lars-Erik Zakariassen / Byggm. Jan-Erik Zakariassen Kim A. Johansen / Solid Prosjekt Geir Bakken / Installatøren Fredrikstad Kristin Høili / Multiconsult Ole Bache Marthinsen / DNB Kontaktperson Robert Sjøborg, nettverksutvikler i Fredrikstad Næringsforening Telefon: 906 68 296E-post: rs@fredrikstad-nf.no 

Lukk