Ny vår for Fredrikstad sentrum

Ny vår for Fredrikstad sentrum

Sola skinner i dag, og gresset er faktisk grønt. I dag har vi nådd en milepæl, og vi i Fredrikstad Næringsforening er veldig glade for å at stillingen som sentrumsleder er utlyst. Vi har jobbet hardt for at denne stillingen skulle bli en realitet. Er du rett kandidat, eller kanskje du vil dele utlysningen med en du kjenner?

Her er utlysningsteksten:

Fredrikstad Næringsforening arbeider for økt verdiskaping og næringsøkonomisk utvikling i Fredrikstad og Nedre Glomma gjennom bred samhandling mellom bedrifter og i samarbeid med offentlige myndigheter.

Kommersialisering og samarbeid i Fredrikstad sentrum – vi søker etter

SENTRUMSLEDER

Har du viljen og kompetansen Fredrikstad sentrum trenger for å øke sin attraktivitet? Som sentrumsleder skal du bidra til at byområdet styrkes som møteplass, arbeidsplass, handelssted, bosted og arena for kulturell utfoldelse. Du blir både et strategisk og et operativt bindeledd i utviklingen av Fredrikstad sentrum, og skal ta initiativ og legge til rette for aktører som vil bruke sentrum som arena.

Sentrumslederen ansettes i Fredrikstad Næringsforening, og er finansiert i et samarbeid mellom Fredrikstad kommune og gårdeiere i byen som dermed vil være med å prioritere arbeidsområdene.

Sentrale arbeidsoppgaver

  • Bidra til å utvikle en urbaniseringsstrategi for Fredrikstad sentrum
  • Bygge merkevaren Fredrikstad sentrum
  • Være ansvarlig for Sentrumsgruppen og aktivitetene de genererer, herunder gjøre avtaler og sikre finansieringen av et høyt aktivitetsnivå
  • Skape relasjoner og nettverk blant næringsforeningens medlemmer i Sentrumsgruppen, med gårdeiere, potensielle samarbeidspartnere, myndigheter, publikum og media

Ønskede kvalifikasjoner

  • Utdanning innen markedsføring og / eller økonomi på bachelornivå
  • Relevant erfaring fra salg, markedsføring, butikkdrift eller destinasjonsutvikling
  • Kjennskap til eller interesse for Fredrikstad sentrum som destinasjon i et kommersielt perspektiv

Personlige egenskaper

  • Dyktig relasjonsbygger med gode kommunikasjons- og lederegenskaper
  • Handlekraftig og selvstendig med god gjennomføringsevne
  • Resultatorientert og god forretningsmessig forståelse med strategiske og operative egenskaper

Vi tilbyr

Stillingen er nyopprettet, og er en utfordrende og synlig stilling som gir muligheter til å påvirke utviklingen av Norges 6. største by.

Spørsmål om stillingen rettes til Fredrikstad Næringsforening ved daglig leder Kjell Arne Græsdal, tlf. 908 56 464, eller Personalhuset Search & Selection ved Martin Finholth, tlf. 934 66 850. Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt.

For å søke stillingen, se www.personalhuset.no under ledige stillinger Østfold. Ref.nr. r8651. Kommune Fredrikstad (Østfold). Stillingstype Heltid, arbeid kveld og helg vil forekomme. Fast stilling.

Lukk