Partnerne ønsker tettere samarbeid

Trond Delbekk er styreleder i Fredrikstad Næringsforening og adm. dir. på Værste.

Partnerne ønsker tettere samarbeid

– Dette møtet gir partnerne en ekstra mulighet til å påvirke direkte hva vi jobber med. Vi er interessert i å få meningsbrytning, og en vekting av hva vi skal gjøre mer av og hva vi skal gjøre mindre av, sa styreleder Trond Delbekk da partnerne var invitert til næringsforeningens styremøte.

Fredrikstad Næringsforening har 28 partnerbedrifter, det vil si bedrifter som bidrar økonomisk til forutsigbarhet i omforente tiltak. Tiltakene er partnerne selv med å påvirke gjennom deltakelse i et årlig styremøte hvor næringsforeningens prioriteringer diskuteres.

På agendaen på årets møte stod:

 1. Synspunkter på næringsplanen
 2. Omdømmearbeid
 3. Fredrikstad Næringsforenings posisjonering
  a. Utfordre eller samspille med kommunen?
  b. Avgiftspolitikk vs. utviklings- og vekststrategi
  c. Etablert industri vs. vekstindustri
  d. Utvikling av byen for å øke attraktiviteten for næring

«Mer samarbeid» gikk igjen som en rød tråd som et ønske fra bedriftenes representanter. Det gjelder både samarbeid med kommunen, for økt nasjonal og internasjonal oppmerksomhet og mellom bedriftene.

[graybg]Sagt i møtet:
– I den grad Norge skal konkurrere internasjonalt, har Østfold med sin beliggenhet den beste forutsetningen i Norge.
– Ærlighet i å erkjenne hvor vi står hen har vært viktig.
– I dag er vi annerledes orientert, ut mot verden, så i dag holder det ikke å møtes lokalt for å løse utfordringer.
– Det positive må ut i verden, ikke i lokale aviser.
– Hvordan kunne Bøckmann drive i så mange år uten å ta de rette grepene for å finne en løsning før det var for sent?
– Industrien må ta automatiseringsløftet for å beholde arbeidsplassene, jeg er tvilsom til nye arbeidsplasser innenfor tradisjonell industri.
– I dag må vi omstille oss fort, slik er verden i dag.
– Det er nesten ikke lokalt eierskap i regionen lengre, sånn er det. Skal vi utvikle oss, må eierne ha tro på regionen.
– Jeg savner samarbeid i bransjer og på tvers av bransjer, og at kommunen hjelper oss gjennom utbyggingsprosesser og blir med som en del av fellesskapet.
– Penger som spilles tilbake til Østfold er altfor lite, det bør lederne i Østfold ta til seg å gjøre noe med.
– Innenfor bygg og anlegg handler attraktivitet om å gjøre ting enklere, det kan for eksempel handle om tid.
– En stor og lojal arbeidsstokk er et av regionens fortrinn.
– De funksjonene vi har fått hit er tilfeldige.
– Infrastruktur er noe av det viktigste for oss.
– Vi er opptatt av arbeidsplassutvikling i Fredrikstad, og må planlegge lengre fram enn 4 år i tid.
– Vi er tiltrekkende på grunn av vårt sterke fagmiljø, ikke på grunn av byen Fredrikstad.
– Vi trenger boliger i sentrum for å skape et attraktivt sentrum.
– Politikerne bør bruke planer til å gjøre Fredrikstad til en av de tre mest attraktive byene i landet.
– Som stor aktør har fleksibilitet blitt til Jøtul gitt fra kommunen, men det burde være en standard fra kommunens side.
– Vi forventer at de ansatte i kommunen drar i samme retning og blir klar over hvem de er til for. Dét er en ledelsesutfordring i kommunen.
– Vi må se på hvor vekstindustrien er, og tilpasse oss etter det.
– Samspill gjelder, men man må utfordre hverandre for å bli bedre.[/graybg]

Lukk