Sentrumsleder søkes til Norges mest attraktive by

Ledig stilling: Sentrumsleder

Sentrumsleder søkes til Norges mest attraktive by

Har du viljen og kompetansen Fredrikstad sentrum trenger for å øke sin attraktivitet?

Kommersialisering og samarbeid i Fredrikstad sentrum – til Norges mest attraktive by søker vi etter

SENTRUMSLEDER

Som sentrumsleder skal du bidra til at byområdet styrkes som møteplass, arbeidsplass, handelssted, bosted og arena for kulturell utfoldelse. Du blir både et strategisk og et operativt bindeledd i utviklingen av Fredrikstad sentrum, og skal ta initiativ og legge til rette for aktører som vil bruke sentrum som arena.

Våren 2015 søkte vi etter sentrumsleder til Fredrikstad for første gang, en stilling som ble finansiert initielt i 3 år. Nåværende sentrumsleder går videre som daglig leder hos Ryen AS Eiendom, en av gårdeierne i Fredrikstad sentrum. Partene ser imidlertid positivt på videreføring av stillingen, og derfor søker vi etter hennes etterfølger i fast stilling som sentrumsleder.

Sentrumslederen ansettes i Fredrikstad Næringsforening, og er finansiert i et samarbeid mellom Fredrikstad kommune og gårdeiere i byen som dermed vil være med å prioritere arbeidsområdene.

Sentrale arbeidsoppgaver

  • Videreutvikle Fredrikstads urbane kvaliteter med vekt på kommersiell aktivitet
  • Bygge merkevaren Fredrikstad sentrum
  • Være ansvarlig for Sentrumsgruppen og aktivitetene de genererer, herunder gjøre avtaler og sikre finansieringen av et høyt aktivitetsnivå
  • Skape relasjoner og nettverk blant næringsforeningens medlemmer innen handel og serveringsnæringen, med gårdeiere, potensielle samarbeidspartnere, myndigheter, publikum og media

Ønskede kvalifikasjoner

  • Relevant utdanning på minimum bachelornivå
  • Relevant erfaring fra salg, markedsføring, butikkdrift eller destinasjonsutvikling
  • Kjennskap til eller interesse for Fredrikstad sentrum som destinasjon i et kommersielt perspektiv

Personlige egenskaper

  • Dyktig relasjonsbygger med gode kommunikasjons- og lederegenskaper
  • Handlekraftig og selvstendig med god gjennomføringsevne
  • Resultatorientert og god forretningsmessig forståelse med strategiske og operative egenskaper

Vi tilbyr

Stillingen er en utfordrende og synlig stilling som gir muligheter til å påvirke utviklingen av Norges 6. største by – og Norges mest attraktive by 2017!

Spørsmål om stillingen rettes til Fredrikstad Næringsforening ved daglig leder Kjell Arne Græsdal, tlf. 908 56 464. Søknad sendes på e-post til kag@fredrikstad-nf.no snarest og innen 19.07.17. Alle henvendelser blir behandlet konfidensielt.
Stillingstype: Heltid, arbeid kveld og helg vil forekomme. Fast stilling

Fredrikstad Næringsforening arbeider for økt verdiskaping og næringsøkonomisk utvikling i Fredrikstad og Nedre Glomma gjennom bred samhandling mellom bedrifter og i samarbeid med offentlige myndigheter.

 

Lukk