Setter Fredrikstad på kartet

Kjell Arne Græsdal og Per-Steinar Krogstad setter Fredrikstad på kartet|Fredrikstads stand på oljemessen i Stavanger

Setter Fredrikstad på kartet

I disse dager deltar bedrifter fra Fredrikstad på utvalgte messer i Norge for å markedsføre byen. – Målet er å komme i kontakt med utenbys bedrifter for å få disse til å vurdere etablering i Fredrikstad for sin virksomhet, forteller Kjell Arne Græsdal, daglig leder i Fredrikstad Næringsforening, og Per-Steinar Krogstad, prosjektleder for Fredrikstad på kartet.

Fredrikstad har behov for flere arbeidsplasser. Det skapes ikke nok arbeidsplasser til å dekke behovet i Fredrikstad. Fredrikstad har et høyt antall innflyttere, og det er underskudd på arbeidsplasser versus hvor mange som bor i byen.

Hva er «Fredrikstad på kartet»?

Fredrikstad på kartet fasiliteres av Fredrikstad Næringsforening på vegne av byens næringsliv, og er et samarbeidsprosjekt med Fredrikstad kommune. Prosjektet deltar med stands på utvalgte fagmesser som matcher aktuelle næringsmiljøer i byen. Dette gir i sin tur leietagere til byens eiendomsbesittere og økt verdiskapning i kommunen. Prosjektet inkluderer kartlegging av pendleraktivitet og kompetanselekkasje.

Til stede der det skjer

Fredrikstad på kartet deltok med stor suksess på oljemessen i Stavanger fra 19. – 21. august, hvor målet var å promotere Fredrikstad som næringsdestinasjon. Som et utstillingsvindu inviterte prosjektet 5 komplementære bedrifter fra byen til å være med som medutstillere. Disse bedriftene var Eker Design, Maritech Engineering, Install-it, Seut Maritime og Plexx.

– Nå skal vi gjøre det samme på Bygg Reis Deg-messen på Lillestrøm fra 16. – 20. oktober, sier Krogstad.

Fredrikstads stand på oljemessen i Stavanger

Fredrikstads stand på oljemessen i Stavanger

 

 

Lukk