Sykle til jobben og vinn flotte premier!

Kjell Arne Græsdal sykler gjerne til og fra jobb når det passer

Sykle til jobben og vinn flotte premier!

Fredrikstad Næringsforening har lenge hatt rolle som pådriver for Bypakke Nedre Glomma, og har blant annet plass i referansegruppen. I 2014 deltok næringsforeningen i to møter med samferdselsministeren for å fremme våre synspunkter. Transporten i Nedre Glomma vil øke kraftig i årene som kommer. For å håndtere dette må veinettet bygges ut, men også tiltak for å redusere veksten i biltrafikken skal iverksettes. Sykkel er en av transportformene bypakken skal legge til rette for, og nå sponser bypakken en sykkelkampanje som kjøres fra 21. april til 19. juni.

– Hvis alle sykler til og fra jobb en dag i uka, vil vi redusere antall biler på veien med 20 %, og det er bra både for nyttetransporten som skal effektivt fram, og for miljøet, sier daglig leder i næringsforeningen, Kjell Arne Græsdal. Han har akkurat tatt piggdekkene av sin sykkel, men mener de holder flere sesonger ennå…

Tiltakene i bypakken betyr blant annet å legge bedre til rette for gange, sykkel og kollektivtransport. Det vil gi bedre framkommelighet, øke byenes attraktivitet og bidra til bedre sentrumsmiljøer og bomiljøer.

Sponset sykkelaksjon 21. april til 19. juni

www.sykletiljobben.no kan du registrere din bedrift og danne lag. Du kan vinne:

  • Tur til Madrid for hele laget
  • Gavekort til verdi av 12 000 kroner
  • El-sykkel om du klarer å verve en deltaker før aksjonsstart 21. april
  • …og mye mer

Les mer om premier og hvordan du registrerer deg og din bedrift på www.sykletiljobben.no, og følg gjerne kampanjen på Facebook. Sykkelaksjonen er nasjonal, men Bypakke Nedre Glomma sponser deltakeravgiften for alle som bor og jobber i Sarpsborg og Fredrikstad.

Samarbeid om framtidens transportsystem

Bypakke Nedre Glomma er et samarbeid mellom Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Østfold fylkeskommune og Statens vegvesen om framtidens transportsystem i Nedre Glomma. Gjennom målrettet satsing på kollektivtransport, sykkel og gange skal samarbeidspartnerne sammen med befolkningen og næringslivet sørge for at Sarpsborg og Fredrikstad blir en bærekraftig region hvor vi kan reise effektivt og miljøvennlig.

 

Lukk