Tilbud om opplæring i basisferdigheter: data og kommunikasjon

Monika Solbakken hos AOF Østfold tar i mot påmeldinger til kurs i basisferdigheter.

Tilbud om opplæring i basisferdigheter: data og kommunikasjon

Mange medarbeidere i næringsforeningens medlemsbedrifter har hatt glede av kurs i basisferdigheter.
– Behovet for basiskunnskap er stort, tema kan være sårbart for den enkelte, men gevinsten er stor, sier Monika Solbakken, kompetanserådgiver hos AOF Østfold. Tidligere deltakere har gjort markante framskritt innenfor feltene det undervises i; Word, Excel, internett, e-post og les- og skriv med retteprogrammer. Mestring av basisferdigheter gir motivasjon til videre kompetanseheving, og har for flere vært starten på veien mot et fagbrev eller annen etterutdanning.

Det er kun 10 plasser pr. kurs, så det gjelder å bestemme seg raskt.
Første kursdag: 24. februar, og deltakerne kan velge mellom et kurs fra kl. 08.30-12.30 eller kl. 13.00-17.00. Kurset går én dag i uken i 25 uker.
Målgruppe: voksne som ikke har grunnleggende ferdigheter innen lesing, regning eller ikt.
Kursavgift: Gratis. Fredrikstad Næringsforening har søkt, og fått tilsagn om 490 000,- i midler til kurs i basisferdigheter for våre medlemmer. Derfor blir det ingen kursavgift.
Mer informasjon / påmelding: Monika Solbakken, 926 52 153, monika.solbakken@aof.no eller Betty Andresen, 482 32 540, betty.andresen@aof.no

Vi har hatt medarbeidere på kurs i basisferdigheter i mange år, og ser tydelige resultater. Det kan være alt fra bruk av data som verktøy, til å få selvtillit nok til å hjelpe barna hjemme med leksene. Interessen for og deltakelsen på disse kursene har vært overraskende god, eventuelle tabuer har raskt blitt brutt ned, og har gitt hele bedriften et kompetanseløft. Jostein Lunde, plassjef på Jøtul.

Vi må løfte dem som faller utenfor i utdanningssamfunnet. Opplæring av voksne er viktig for den enkelte, men også for samfunnet, for arbeidslivet og for norsk konkurransekraft. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til Dagens Næringsliv. I Sundvolden-plattformen ble det varslet en nasjonal satsing på tiltak rettet mot voksne som ikke har disse grunnleggende ferdighetene.

 

Lukk