UNG – 1 år

Rundt 50 unge og lovende deltok på UNGs aller første møte 28. mai 2014.

UNG – 1 år

I mai var det ett år siden Fredrikstad Næringsforenings unge nettverksgruppe hadde sin første UNG-kveld. Det hele startet med et fullsatt andre etasje på Havnelageret i Fredrikstad. Ordfører Jon-Ivar Nygård, daglig leder i Fredrikstad Næringsforening, Kjell Arne Græsdal, og forsker i Østfoldforskning, Synnøve Rubach, holdt alle foredrag. Temaet var nettverksbygging, og nærmere 50 personer møtte opp for å knytte kontakter og bli bedre kjent med andre unge samfunnsinteresserte i byen.

Ett år senere har UNG arrangert 5 faglige nettverkstreff i tillegg til sosiale sammenkomster. Sosiale medier, personlig markedsføring, innovasjon og produktutvikling og speed networking har vært temaene. Leder for sosiale medier i DNB, Kristin Hareide-Larsen, headhunter Annette Thorsø Mohr, og Bård Eker fra Eker Design har vært blant foredragsholderne.

– Vi er veldig fornøyde med oppstartsåret, og det er hyggelig å se at det er så mange som ønsker å være med i UNG, ikke minst at de får en verdi av å være med på dette. I snitt har vi vært nærmere 40 personer på hvert treff og det er plass til flere, sier Henriette Næss Forsetlund fra arbeidsutvalget i UNG.

UNG har som målsetting å skape en møteplass for unge samfunnsinteresserte mellom 20 og 40 år, et sted hvor det kan knyttes faglige og sosiale relasjoner på tvers av fag. Nettverket ønsker å være en bidragsyter til at regionen blir et attraktivt arbeidsmarked for unge, kloke hoder.

Frem mot 2016 skal UNG fortsette å arrangere møteplasser hvor unge i regionen kan bli bedre kjent og knytte nettverk. Det arrangeres fire faglige treff i året, i tillegg til sosiale sammenkomster.

– Vi opplever at det er mye engasjement og positivitet rundt nettverket, nå skal det gode oppstartsåret følges opp og vi skal nå ut til enda flere unge. Vi håper at medlemsbedriftene i næringsforeningen kjenner sin besøkelsestid og sender sine unge medarbeidere på UNG-kvelder, sier Forsetlund. I løpet av ett år har UNG samlet nærmere 100 personer fra en rekke ulike fagmiljøer på sine nettverkstreff. I gjennomsnitt har det vært 40 personer på hvert treff. Kronos Titan, Wican, Værste, Blide Folk, Brynild Gruppen, Adecco Østfold, COWI, Inpublish, Høgskolen i Østfold, Fredrikstad kommune og Tryg Forsikring er blant bedriftene som har hatt representanter på UNG-kveldene.

Her er et knippe bilder fra det aller første møtet 28. mai 2014:

Lukk