Verdiskaping gjennom støtteordninger

Steinar Normann er seniorforsker hos Østfoldforskning.|Steinar Normann er seniorforsker hos Østfoldforskning.

Verdiskaping gjennom støtteordninger

– Bedriftene i Østfold har en jobb å gjøre ved å tilegne seg kunnskap om muligheter for finansiering, sa Steinar Normann, seniorforsker hos Østfoldforskning på medlemsmøte om støtteordninger.

Hva skal til for å kvalifisere til lån? Hvilke virkemidler finnes? Innovasjon Norge, Østfoldforskning og ØFAS er tre aktører som kan hjelpe bedrifter på ulikt vis, og som alle ga nyttig informasjon om hvordan de kan bistå bedrifter. Det handler om verdiskaping, om bedriften søker finansiell støtte, rådgivning, orientering om virkemiddelapparatet, sammenkobling med andre bedrifter eller prosjektsamarbeid.

Ta kontakt

Innovasjon Norge kan bistå med finansielle tjenester som etablerertilskudd, IFU/OFU (Industrielle Forsknings- og Utviklingskontrakter / Offentlige Forsknings- og Utviklingskontrakter), miljøteknologi, innovasjonslån/risikolån, bedriftsnettverk og SkatteFUNN. De har også et program for globalt entreprenørskap.

Østfoldforskning er en nettverksorganisasjon som har bidratt til millionbeløp tilbake til bedrifter i Østfold. De har god kjennskap til virkemiddelapparatet (IN, NFR, RFF + EU, Interreg, departementer, kommuner, fylkeskommune m.m.). De har også kunnskap om de ulike virkemidlene og nye muligheter. Stikkord for Østfoldforsknings arbeidsområder er:

  • Relasjoner til kontaktpersoner/programansvarlige
  • Prosjektutvikling og –organisering
  • Faglig bistand
  • Kompetansemegling og nettverk
  • Søknadsutarbeidelse i.f.t. ulike finansieringsmuligheter
  • Prosjektstyring: økonomi og rapportering
  • Prosjekt- og prosessledelse
  • Formidling

ØFAS er et samarbeid mellom Høgskolen i Østfold, Østfoldforskning og NCE Smart Energy Markets. Hovedmålet er at ØFAS gjennom administrativ støtte, skal legge til rette for at Østfold sender flere og bedre FoU søknader, samt bidra til utviklende samarbeid mellom partnerne. Her er eksempler på hva ØFAS kan bistå med:

A. Informere om forskningsprogrammer og finansieringsmuligheter
B. Initiere prosjektsamarbeid over avdelingsgrenser og mellom ØFAS partene
C. Delta i møter hvor søknads-ideer utvikles
D. Vise eksempler på gode søknader
E. Kommentere utkast til søknader
F. Administrativ prosjektleder i innvilgede prosjekter hvor ØFAS tar økonomi og rapporteringsansvar
G. Utarbeide statistikk, antall søknader, sum, innvilget antall, sum, år

 

Lukk