65 % svarer at de har integrert bærekraft i sin strategi

65 % svarer at de har integrert bærekraft i sin strategi

«Bærekraft» er et tema som påvirker nær sagt alle bransjer og bedrifter. For noen bedrifter kan gårsdagens løsninger bli utfordret, for andre bedrifter kan det grønne skiftet representere store forretningsmuligheter. Hør våre funn fra kartlegging blant Fredrikstads bedrifter.

Fredrikstad Næringsforening ønsket å kartlegge hva status er blant Fredrikstads bedrifter. Vi har derfor gjennomført en spørreundersøkelse om hvordan medlemsbedrifter praktiserer bærekraft.
  • 65 % svarer at de har integrert bærekraft i sin strategi.
  • 25% har i snitt opplevd ganske høyt eller høyt press på å opptre bærekraftig
  • 49 % av bedriftene har utviklet nye produkter/tjenester med et spesifikt fokus på bærekraft
Hør mer om funnene fra vår undersøkelse, hvor flere enn 200 deltakere har fortalt hvordan bærekraft har påvirket deres bedrift.
Undersøkelsen presenteres av Robert Sjøborg, nettverksutvikler i næringsforeningen, og Anette Hovind Johansen, strategisk rådgiver og kreativ planlegger i Kreativ Puls.
Lukk