Ambisiøse bedrifter-prosjektet bygges opp

Ambisiøse bedrifter-prosjektet bygges opp

Prosjekt Ambisiøse bedrifter har som effektmål å få eksisterende bedrifter til å skape en mer bærekraftig vekst i egne bedrifter – ved å øke ambisjonsnivået i styre/ledelsen hos deltakerbedriftene.

Ambisiøse bedrifter er samlet i et nettverk, hvor ønsket skal være 20 % vekst i valgt segment, som omsetning, arbeidsplasser eller annet. Bedriftene setter individuelle mål for hvor veksten skal komme.

Overordnet mål

  1. Skape flere arbeidsplasser i eksisterende bedrifter
  2. Synliggjøre kompetanse i deltakende bedrifter for å utvikle og dra nytte av dette på tvers i bedriftene

Organisering

Ambisiøse bedrifter er et prosjekt som er initiert av Fredrikstad Næringsforening, med støtte fra Innovasjon Norge og Partnerskap for Næringsutvikling. Ambisiøse bedrifter er et prosjekt for hele tidligere Østfold-regionen.

Styringsgruppen består av Kjell A. Græsdal (leder) / Fredrikstad Næringsforening, Tommy Kallasten (prosjektleder) / Fredrikstad Næringsforening, Mariann Karlsen / Sarpsborg Næringsforening, Ole-Petter Hansen / Ernst & Young, Ole Jørgen Winter / BDO, Helge Hasvold / Fredrikstad kommune og Hege Bongard (observatør for Vekst i Fredrikstad) / Fredrikstad Næringsforening.

Kontakt

Kjell Arne Græsdaltlf. 908 56 464.

 

 

Lukk