Ansetter ikke bare én, men to

Robert Sjøborg og Ingar Skiaker

Ansetter ikke bare én, men to

‘- Da vi satt igjen med to kandidater som kunne utfylle hverandre på denne måten, måtte vi bare prøve å få ansatt dem begge to, sier Kjell Arne Græsdal, daglig leder i Fredrikstad Næringsforening. Dette lyktes næringsforeningen med, og utvider dermed administrasjonen med to medarbeidere med kompetanse innen internasjonal finans, oppkjøp, fusjoner og industrielle relasjoner koblet med strategi og bedriftsintern rådgivning.

9 søkere ble plukket ut og er intervjuet til den utlyste stillingen som nettverksutvikler i Fredrikstad Næringsforening. Nettverksutvikleren skal se etter vekstmuligheter og synergier som bedriftene kan dra nytte av i sitt strategiarbeid, og lede prosjekt «Ambisiøse bedrifter». Stillingen skal bidra til å styrke arbeidsplassutviklingen i vår region.

– Vi gleder oss til vi kan jobbe enda mer dedikert sammen med eksisterende bedrifter og deres vekstreise. Dette er samtidig en viktig innsats for å legge til rette for flere arbeidsplasser, som regionen har stort behov for, sier Græsdal.

Møt Ingar Skiaker – om den internasjonale etterforskningen og motivasjonen for å bidra

– Jeg har gjennom mange år vært involvert i oppstart og utvikling av selskaper, og er nå i en fase av livet som der jeg mener jeg har vel så mye å bidra med som coach og støtte som det å være operativ leder, sier påtroppende nettverksutvikler i næringsforeningen, Ingar Skiaker.

Skiaker var CEO i Hual / Høegh Autoliners AS fra 2011-2017, et av Norges største rederier med drøyt 50 skip, en omsetning på ca. MNOK 8000, verdensomspennende virksomhet med kontorer i ca. 20 land og til sammen 2000 ansatte.
Både for Høegh-familien og Selvaag-gruppen har han ledet arbeid med nyetableringer – både konseptutvikling, operasjonalisering og i flere tilfeller salg til nye eiere.
– Jeg har siden 2018 fortsatt mitt nære samarbeid med Høegh-familien som rådgiver, sier Skiaker som gikk av som CEO i 2017. For Ingar er åpenhet rundt det som skjedde rundt hans avgang viktig.
Bilfraktindustrien ble etterforsket globalt for prissamarbeid fra 2012, der 13 land var involvert. Høegh er ikke bøtelagt noe land bortsett fra i USA der de endte med å inngå et forlik. For å få avsluttet prosessen aksepterte Høegh i 2017 å betale 20 mill. USD. Andre konkurrenter i bilfraktbransjen har betalt millarder i bøter i forbindelse med disse undersøkelsene rundt om i verden. Amerikanske myndigheter har tatt ut tiltale mot CEO’s og divisjonsdirektører i de selskapene som har inngått forlik i saken. Dette skaper oppmerksomhet og gir en allmennpreventiv effekt.

– Dette er en sak jeg selvsagt er berørt av men som jeg lever godt med, påpeker Skiaker. Han har imidlertid et sterkt ønske om at hans kunnskap og erfaringer kan komme til nytte for den lokale næringsveksten, og legger til: – I mine operative roller har jeg i all hovedsak jobbet med B2B med fokus på langsiktige industrielle relasjoner. Det å bygge og vedlikeholde slike relasjoner er derfor noe jeg har bred erfaring fra, og det håper jeg også vil komme bedriftene til gode.

– Saken gjorde jobben som internasjonal toppleder umulig for Skiaker, og han gikk av for at Høegh skulle unngå å bli skviset ut av det amerikanske markedet, kommenterer Græsdal, som understreker at næringsforeningen har gjort seg kjent med saken mer inngående.

Møt Robert Sjøborg – med lisens til å koble bedrifter og kunnskap

Gjennom flere år i Orkla har han vært faglig ansvarlig for konsernets kjernekompetanse, og startet og drev en rekke fora og møteplasser på tvers av Orkla-bedriftene i mer enn 20 land.
– Gjennom disse møteplassene kunne bedriftene lære av hverandre, de kunne etablere felles faglige verktøy og en felles «Best Practice». Ikke minst kunne de utvikle en felles kultur for å fremdyrke konkurransedyktighet i egne bedrifter, sier påtroppende nettverksutvikler i næringsforeningen, Robert Sjøborg.

Han har de siste seks årene arbeidet som bedriftsrådgiver med base i Tollboden i Fredrikstad, og det er her han ser sitt naturlige bidrag inn for å lykkes i sin nye rolle.
– Om vi kan tilføre bedriftseierne og lederne ny kompetanse, nye holdninger og ny inspirasjon, så er det håp om at de kan gi sine respektive bedrifter mulighet til å nå ambisiøse vekstmål, sier Sjøborg, som både er sivilingeniør fra NTNU i tillegg til å ha en Master of Business Administration fra Duke University i USA.

Sjøborg erfarer at både næringslivet og det offentlige oppfatter Fredrikstad Næringsforening som kompetente og dyktige sparringpartnere.

– Når vi nå setter på et team med enda mer operativ erfaring og forståelse for bedriftenes drift og rammevilkår, rigges vi for å bli et enda bedre nettverk, avslutter Græsdal, som håper de to nykommerne er på plass i løpet av noen uker.

Lukk