Året 2015

Transportsystemet er ett av fire satsingsområder for Kjell Arne Græsdal og Fredrikstad Næringsforening.

Året 2015

Fredrikstad Næringsforening er mest opptatt av byens næringsattraktivitet, og har ut i fra dette prioritert å jobbe med 4 satsingsområder: transportsystemet, urbanitet, arbeidsplassutvikling og omdømme.

– I 2015 har vi oppnådd to gjennombrudd, sier daglig leder Kjell Arne Græsdal i forbindelse med at næringsforeningens årsberetning nå er klar.
– Å få til et samarbeid mellom byens største gårdeiere i tett samhandling med kommunen, er en viktig milepæl i vårt arbeid med urbanitet. Vi har også fått på plass en avtale med kommunen om et langsiktig samarbeid om omdømmeprogrammet Vekst i Fredrikstad, med flere bedrifter som partnere. Sistnevnte er et viktig prosjekt både innenfor omdømme og arbeidsplassutvikling. Byene konkurrerer, og gjennom Vekst i Fredrikstad skal vi samle oss om en strategisk posisjonering av Fredrikstad, og vise oss fram som et kompetansesamfunn slik at investorer og potensielle utviklingspartnere for bedriftene ser denne veien, sier Græsdal.

Styrking av Fredrikstads urbanitet gjennom samarbeid om sentrumsleder

Fredrikstad Næringsforening har i lengre tid utredet og arbeidet for å finansiere en sentrumsleder i 100 % stilling.
– 100 % dedikert innsats kun på sentrum må til for å få utrettet nok, sier Græsdal. Gårdeierne og Fredrikstad kommunes avtale om finansieringen av denne stillingen, gjør at byen kan ta et kvantesprang i den videre sentrumsutviklingen.
– Stine Ferguson begynte hos oss i denne stillingen i august 2015, og hun er allerede godt i gang i sitt samarbeid med sentrumsbutikkene, gårdeierne og kommunen, sier Græsdal.

Omdømmeprogrammet Vekst i Fredrikstad – vi tar posisjon i konkurransen mellom byene

Omdømmeprogrammet Vekst i Fredrikstad har i 2015 gått gjennom en analysefase for å kunne avdekke distriktets egenskaper og posisjon før strategien og tiltakene meisles ut. Prosjektet er et likestilt partssamarbeid mellom Fredrikstad kommune og Fredrikstad Næringsforening, som representant for næringslivet. Styringsgruppen består av Trond Delbekk (styreleder i næringsforeningen og adm. dir på Værste, Karsten F. Hansen (adm. dir. i Brynild Gruppen), ordførere Jon-Ivar Nygård, rådmann Ole Petter Finnes og Nils M. Apeland som ekstern ekspertise. Hege Bongard i næringsforeningen er prosjektleder for prosjektet.
– Fra 2016 blir også René Svendsen fra Fredriksstad Blad med i styringsgruppen, og vi er glade for at mediehuset vil støtte opp om prosjektet ved å bistå inn med sin kompetanse, sier Græsdal.

Faggruppenes arbeid

Innenfor faggruppene i næringsforeningen, jobbes det med flere saker, eksempler på disse er:

 • Boligpolitisk plan (bygg og eiendom)
 • Best på salg og service – Fagbrev i salgsfaget for flest mulig ansatte i Fredrikstads varehandel (handel og service)
 • Samarbeid med Høgskolen i Østfold om kompetanseutvikling for industrien (industri)
 • Synliggjøring av medlemsbedrifters kompetanse ved foredrag og LinkedIn gruppe (kompetanse og tjenester)

Fredrikstads attraktivitet

For å måle bedriftsattraktiviteten i Fredrikstad har næringsforeningen et tett samarbeid med Telemarksforsking.
– Vi er opptatt av at det vi bedriver er kunnskapsbasert, sier Græsdal. I årsberetningen vises blant annet Fredrikstads rangering blant de 428 kommunene i Norge.

30 medlemsmøter i 2015

– Møteplassene er viktig både for kompetanseutvikling, men vel så gjerne fordi det er viktig å møtes for å knytte nettverk, sier Græsdal. Han trekker fram Fredrikstadkonferansen som spesielt vellykket i 2015 med rekordmange deltakere og som dermed befester sin posisjon som Fredrikstads næringslivskonferanse. Her er møteplassene vi tilbød i 2015:

 1. INTERCITY skinne for skinne
 2. VALG og verdiskaping v/ordførerkandidatene
 3. Søndagsåpne butikker – ute til høring
 4. Tilknytning til E6 og ny bro over Glomma
 5. Nye parkeringsbestemmelser, mer hensiktsmessig?
 6. Lean for ledere, inkludert bedriftsbesøk hos verdens ledende produsent av vedovner og peiser: JØTUL.
 7. Industribedriftene møter ingeniøravdelingen ved Høgskolen i Østfold
 8. Forstå egen prosess / Lean
 9. Ørakonferansen
 10. Bedriftens vekstreise. Bedriftsdagen 2015.
 11. Digital markedsføring anno 2015
 12. Omdømmet – merkevaren – FFK-Brann – Fredrikstad-Norge – velkommen til kampstart!
 13. Kundemøtet – bli med på en time om verbal og non verbal kommunikasjon
 14. UNG-kveld – en time med Bård Eker og kreativitet, innovasjon & konkurransekraft
 15. UNG speed networking
 16. UNG-kveld sentrumsutvikling
 17. Gründeruka 2015: Innovasjon, produktuvikling og markedsføring hos Brynild Gruppen
 18. Utdeling av fagbrev, svennebrev og kompetansebrev
 19. Årets bedrift
 20. Generalforsamling
 21. Kaffe & coach – start dagen med mentaltrener Øyvind Hammer
 22. Partnermøte
 23. Fredrikstadkonferansen «It´s showtime for næringslivet»
 24. Næringslivets julebord

+ 6 separate frokostmøter for Sentrumsgruppen

Les hele Årsberetning 2015 som nå er på signeringsferd.

 

 

Lukk