Bygg og regulering – hvordan sikrer vi gode grep for byutvikling?

F.v.: Kjell Arne Græsdal (Fredrikstad Næringsforening)

Bygg og regulering – hvordan sikrer vi gode grep for byutvikling?

Det er stor vilje til bedre dialog om hvordan bygg- og reguleringssaker bør jobbes med for å oppnå ønsket utvikling av byen. Derfor samlet næringsforeningen sammen private aktører innenfor arkitektur, ingeniørfag, næringseiendom og privat utbygging. De møtte den nytilsatte byggesak- og reguleringssjefen Anna Auganes og to av hennes kolleger i kommunen, til dialog.

– Det er veldig bra å møtes som dette, god kommunikasjon er helt avgjørende for å få til gode prosesser, sa Auganes.

Målet er at gruppen skal komme fram til konkrete tiltak som kan forbedre prosessene.

Lukk