Bygging i massivtre på vei opp – stor interesse blant medlemmene

Bjørn Nordermoen

Bygging i massivtre på vei opp – stor interesse blant medlemmene

Det bygges stadig mer i massivtre i Norge. Signalbygg, studentboliger og skoler blir oppført i massivtre, og Mjøstårnet i Brumunddal er nå verdens høyeste trehus med sine 85,4 meter. Lokalt har Byggmester Egil Norli AS valgt å bygge sitt eget kontorbygg i massivtre, og hos Værste AS poengterer de bærekraftsperspektivet. Interessen var stor da bygg- og eiendomsgruppen i næringsforeningen var samlet til fagseminar om massivtre.

– Å bygge i massivtre krever en beslutning i tidlig fase. Valg av massivtre er bra, også fordi det skjerper betong- og stålleverandørene og tvinger fram mer miljøvennlige løsninger. Vi trenger alle materialer, både tre, stål og betong. Hele byggebransjen må jobbe hardt for å optimalisere sine løsninger for bærekraft – uavhengig om man leverer det ene eller det andre, understreket Roy Jacobsen, prosjektsjef i Værste AS da TreBruk, Næringshagen Østfold og Fredrikstad Næringsforening sammen arrangerte seminar om økt bruk av massivtre.

Egil Norli, daglig leder i Egil Norli AS forklarte hvorfor de hadde valgt massivtre i sitt eget bygg:

– Vi valgte å bygge i massivtre for å få erfaring med materialet og lære underveis i prosessen, siden stadig flere etterspør dette. Vi opplever både i eget bygg og andre prosjekter vi jobber med, at folk trives ekstra godt i innemiljøet i massivtrebygg. Det er bærekraftig, miljøvennlig og miljøskapende. Vi ønsket en arbeidsplass med gode kvaliteter på arkitektur, innemiljø og trivsel, og det fikk vi.

Tverrfaglig tilnærming og stor interesse

– Vi er svært fornøyd med at så mange fra et bredt næringsliv deltok på seminaret. Det er viktig med en tverrfaglig tilnærming for å kunne utvikle bærekraftige løsninger. Derfor er det spennende når vi får til å samle næringsaktører som arkitekter, prosjektledere, boligbyggerselskap, planleggere, byggmestere, entreprenører, leverandører og rådgivere innen verdivurdering av eiendom, sier Kjell Arne Græsdal i Fredrikstad Næringsforening.

 

Lukk