Det er nå det gjelder for sentrum

Kristian Fr. Kristiansen leder Sentrumsgruppen i Fredrikstad Næringsforening. Foto: Provinsen

Det er nå det gjelder for sentrum

Forpliktende gårdeiersamarbeid, fortetting og større lokalpolitisk engasjement må til for å styrke sentrumshandelen i norske byer, mener TØI. Vi kunne ikke vært mer enig, og Kristian Fr. Kristiansen, leder av Sentrumsgruppen i Fredrikstad Næringsforening, er blant pådriverne for utviklingen på Fredrikstads vegne.

Forslagene fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) kommer fram i en ny rapport, laget på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Moderniseringsminister Jan Tore Sanner vil nå se nærmere på virkemidlene som foreslås.
Les «Hva kan gjøres for å styrke sentrums attraktivitet som etableringsarena for handel og service?» Rapport nr. 1334/2014

Samme dag som rapporten ble lansert, hadde Kristiansen følgende kronikk på trykk i Fredriksstad Blad:

Det er nå det gjelder for sentrum

«Et aktivt handels- og næringsliv i byene innebærer arbeidsplasser som igjen skaper aktivitet og liv til ulike tider av døgnet. Mennesker i gatene skaper trygghet og et levende handelssentrum tiltrekker seg andre næringslivsaktører.» (Fra Faglige råd for bærekraftig byutvikling, Kommunal- og regionaldepartementet og Miljøverndepartementet, 12/2013.)

Fram til 90-tallet var butikkene konkurrenter. I dag er det samarbeid som gjelder. Som kolleger i sentrum ønsker vi å trekke flest mulig mennesker til Fredrikstad sentrum. Vi er en handelsdestinasjon som konkurrerer mot andre handelsdestinasjoner. Sentrumsgruppen i Fredrikstad Næringsforening jobber på frivillig basis for å lage aktiviteter i sentrum. Byutviklingsgruppen i næringsforeningen jobber for at Fredrikstad sentrum sin konkurransekraft som møteplass, arbeidsplass, handelssted og arena for kulturell utfoldelse skal styrkes.

Men vi ser at et engasjement på heltid behøves, slik mange av våre konkurrerende handelsdestinasjoner allerede har innsett, og ansatt en sentrumsleder. Sentrumsutvikling må profesjonaliseres, det handler om drift av et helt byområde, og det kan ikke lengre overlates til tilfeldigheter og frivillighet.

Fredrikstad Næringsforening har meldt seg inn i Norsk Sentrumsutvikling for å få tilgang til fakta og kunnskap om bærekraftig sentrumsutvikling.

Nye generasjoner stiller krav til byene, og ønsker vi tilflytting, må vi by på noe. Vi må være attraktive både for nye og etablerte bedrifter, samt mennesker med høy utdanning og skatteevne. Flere arbeidsplasser og maktfunksjoner må legges til sentrum, for bedrifter i sentrum med høyt aktivitetsnivå skaper en levende by. Det samme gjør innbyggere, og derfor er det nødvendig at 50 % av boligbyggingen skjer i byområdet.

Drivere i sentrum skiftes ut, slik er naturens gang. Med økende netthandel og mobilitet i befolkningen, gjelder det å lokke med annet enn tilgjengelighet og pris. Jeg ser en klar tendens til at dagens drivere i sentrum setter kvalitet, fagkunnskap og god service øverst på agendaen. I Fredrikstad Næringsforening er faggruppe Handel & service en viktig arena for erfaringssamarbeid. I tillegg er vi heldigvis rundt 70 drivere i sentrum som samarbeider om arrangementer, magasinet Fredrikstad Sentrum, julebelysning og blomster samt faglige møter for oss med særinteresse for sentrum og sentrumsutvikling. Det hadde ingen klart alene, og jeg håper enda flere drivere ser at hver og en er viktige samarbeidspartnere.

Fredrikstad kommune har bidratt vesentlig til forskjønning av uterom i sentrum i tillegg til andre nødvendige oppgraderinger. Til tross for motstand, har de stått løpet ut. Dersom ingen skaper noe i sentrum, blir det trist. Det handler om å ruste seg for fremtiden, og å gjøre byen attraktiv for private satsinger som gir kommunen inntekt. Kommunen har begynt å ta grep.

Gårdeierne i sentrum må samarbeide slik at vi programmerer byen riktig. Fra flere kanter av landet meldes det om gårdeiere som samler seg for å gjøre byen attraktiv. I Moss formaliserte de et gårdeiersamarbeid nå i august.

Når symbiosen mellom kommunen, gårdeiere og drivere i sentrum kommer på plass, får vi nøkkelen som åpner porten inn til en bærekraftig framtid for Fredrikstad sentrum.

Du som innbygger og potensiell bruker av byen, må også ta et valg. Ønsker du et levende sentrum du kan bruke til rekreasjon, opplevelser og handel, eller ikke? Null tilbud i nærområdet betyr mer tvungen bilbruk og utslipp, og mer kø på veiene, og et sentrum som forfaller. Antakelig vil det bety mindre stolthet av byen du bor i. Jeg har smilt i hele sommer, for jeg har vært stolt av alle de flotte festivalene og arrangementene byens innbyggere har skapt. Stolthet er viktig.

Jeg vil gjerne ha gleden av å invitere deg til Fredrikstad sentrum i all framtid, til handel, rekreasjon eller kulturelt påfyll. Vær bevisst makten du har til å påvirke sentrumsutviklingen.

 

Lukk