Eksempelet Hamar

På Koigen

Eksempelet Hamar

Vi så, vi hørte, og vi dro hjem igjen fra Hamar med idéer til egen næringsutvikling. Vekst avler vekst. Da IKEA besluttet å etablere seg i Hamarregionen, fulgte XXL etter. – Hamar opplever, stikk motsatt av Fredrikstad, at de har større vekst i antall arbeidsplasser enn antall innflyttere, sier Kjell Arne Græsdal i Fredrikstad Næringsforening.

Aktiviteter, opplevelser, trivsel, sikkerhet, boliger i sentrum, er noe av det som skaper handel, og som legger føringer på utviklingen av Hamar sentrum. De jobber bevisst med revitalisering av definerte områder, for eksempel matgaten, faghandelgaten osv., basert på BID-modellen (Business Improvement District). De har nylig avsluttet oppussing av en restaurantgate, og der yrer det nå av liv.

Mange aktører som står sammen

I Hamar har de dannet eget gårdeierselskap. Gårdeierne er opptatt av byutviklingen og ser på markedsføring av opplevelser som viktig. Gårdeierne, Sentrumsforeningen, Hamarregionen Utvikling og kommunene i Hamarregionen har felles interesse av at de lykkes med næringsutviklingen. Bred medvirkning er viktig, og alt fra samlinger i grunnskolen til folkemøter gjennomføres i byen som snart får nytt kulturhus, nytt helseanlegg, nytt torg med mer.

Hamarregionen Utvikling var vertskap da representanter for næringsplanarbeidet i Fredrikstad kommune og næringsforeningen var på tur sammen til Hamar.

Lukk