Gir 5 000,- i støtte til fagbrev i salgsfaget

Morten Huth i Torvbyen.

Gir 5 000,- i støtte til fagbrev i salgsfaget

«Fredrikstad skal bli best på salg og service! Det prioriterte virkemiddelet for å oppnå dette er at Fredrikstad skal være byen med høyest andel av ansatte med fagbrev i salg og service.»
Dette utsagnet kommer fra fagutvalg handel og service i Fredrikstad Næringsforening, som representeres av Boomerang, Mojord & Thoresen Synsam, Johnsen;Libris, Thai Market, Frederik II videregående skole, Østfoldhallene, Torvbyen, Fredriksstad Blad og Visit Fredrikstad & Hvaler.

– Slaget i konkurransen mellom byene kan stå om hvor det er best salgskompetanse, sier Morten Huth fra Torvbyen.

Fagutvalget har mottatt 50 000,- fra Fredrik Halvorsens legat til å styrke Fredrikstad som handelsdestinasjon gjennom fagbrev i salgsfaget, og inviterer medlemmer innenfor varehandelen til å ta fagbrev i salgsfaget med støtte fra dette legatet. Følgende tekst er sendt ut via e-post:

Hvorfor ta fagbrev i salgsfaget?

Mange i varehandelen har både høy kunnskap og lang erfaring, men har ikke vekslet inn dette i fagbrev. Her er noen av fordelene med et fagbrev:

 • Økt kunnskap og formell kompetanse
 • Større karrieremuligheter – du blir mer attraktiv på arbeidsmarkedet
 • Du blir bedre rustet til å ta på deg større oppgaver og utfordringer
 • Du blir en ressursperson for bedriften som bidrar til større lønnsomhet og tryggere arbeidsplass
 • Mulighet for høyere lønn

Praktisk informasjon

Utdanningen koster 10 000,- og 10 personer får dekket utdanningen med 5 000,- kroner hver dersom de fullfører med teoretisk og praktisk eksamen. Egenandelen blir da på kr. 5 000,- som kan delfaktureres på 2 500,- per halvår. Eksamensavgift (teori: 1 029,- / praktisk: 878,-) kommer i tillegg. Medlemmer i Handel og kontor kan søke om å få tilskudd fra HK sitt utdanningsfond, og få dekket en god del av egenandelen.

For å ta eksamen må du ha opparbeidet deg minst 5 års 100% praktisk erfaring gjennom deltidsarbeid over flere enn 5 år, eller heltidsarbeid.

Kurset vil foregå over 6 samlinger à 6 timer fra april til november, og fastsettes tidlig slik at du kan tilpasse din arbeidshverdag til forelesningsdagene. Teoretisk eksamen blir i desember, som regel første fredag i desember, og praktisk prøve kan man ta så fort teoretisk eksamen er bestått. blir våren 2017.

Dette lærer du om på samlingene:

 • Salg og service (april)
 • Markedsføring 1 (mai)
 • Markedsføring 2 (juni)
 • Økonomi og svinn (september)
 • HMS og administrasjon (oktober)
 • Eksamensforberedelser (november)

Etter hver forelesning får du utdelt en tidligere eksamensoppgave som du kan løse selvstendig eller i gruppe, og levere inn til veiledning av foreleser. Dette vil gi deg verdifull eksamenstrening. Alt materiell som gås gjennom på forelesning vil du få utdelt, og foreleser er tilgjengelig for spørsmål i hele perioden.

Forelesningene er bygget opp med tanke på en åpen kommunikasjon mellom kursdeltakerne, og du vil få verdifull lærdom ved å høre hvordan arbeidsoppgaver blir løst hos andre. Her blir det mange tips å ta med seg til sin egen arbeidsplass, eller erfaringer du kan dele med andre.

Send søknad senest 1. mars

Send en e-post til fagutvalget som trekker ut 10 heldige kandidater som mottar stipendet. E-posten må inneholde:

 • Ditt navn og telefonnummer
 • Hvilken butikk du jobber i
 • CV som dokumenterer at du til sammen har minst 5 års 100% erfaring gjennom deltids- eller heltidsarbeid

E-posten sendes til post@fredrikstad-nf.no senest 1. mars.

Har du spørsmål, kan du kontakte senterleder Morten Huth, som har gjennomført tilsvarende løp med nærmere 40 ansatte i Torvbyen.

Søk i dag, neste år kan du ha et flott fagbrev i hånda!

 

Lukk