InterCity: står det på pengene, eller står det på viljen?

InterCity: står det på pengene, eller står det på viljen?

«Gjennomføringskraften våre sentrale politikere viste for 127 år siden, står i grell kontrast til hva vi opplever i dag. Sammenligner man tidslinjene for utbyggingen av intercity/ dobbeltspor til Østfoldbyene i 1870-årene med i dag, er det sjokkerende å se hvor ekstremt sakte det faktisk går.

Tidslinje 1870-årene

I 1873 vedtok Stortinget å bygge Østfoldbanen. To år senere tok 3000 mann fatt på oppgaven. Underveis støtte man både på vanskelige grunnforhold og økonomiske utfordringer.  Likevel tok det bare drøye seks år fra vedtaket var fattet til Kong Oscar II kunne åpne den nye Østfoldbanen, til stor jubel fra både innbyggere og næringsliv i Halden, Sarpsborg, Fredrikstad og Moss.

Tidslinje 1980-årene –

I over 30 år har vi fått lovnader om utbygging av det gamle sporet på Østfoldbanen. I flere runder har lovnadene blitt spisset og vedtatt av regjeringen.

I mars 2013, ble Intercity gjennom Østfold tatt inn i Nasjonal Transportplan (NTP). Dobbeltsporet til Fredrikstad skulle realiseres innen 2024, videre til Sarpsborg i 2026 og Halden i 2030. Lovnaden ble gjentatt da Nasjonal transportplan ble rullert så sent som i 2017. I den grad det har vært ulik politisk oppfatning har det handlet om ønske om enda raskere framdrift.

Men så skjedde det noe. En bekymret rynke skar seg inn i samferdselsministerens panne. Når lovnadene skulle settes ut i livet, fant man nemlig ut at det var dyrt å bygge jernbane.

InterCity bortforklaringer

Et spørsmål om pris?

Vi har forståelse for at økte kostnader smerter, at det kan gjøre vondt å prioritere, men nå er det på tide å satse på gamle Østfold. Det koster nemlig ikke mer å bygge bane her enn mange andre steder i Norge. Vi er en av de mest folkerike regionene i landet og arbeidssted for hundretusener av arbeidstakere. Vi er avlastningsområde for en hovedstad med både tomte- og boligmangel, og er i sterk vekst.

Gjennom flere tiår har skiftende samferdselsministre understreket hvor viktig det er å legge til rette for tog, buss og jernbanestasjoner som kollektivknutepunkt i byutviklingen. Vi er blitt oppfordret til å innføre tiltak for å redusere privatbilismen og forberede befolkningen på å endre vaner, for snart kommer toget!

Vi har holdt vår del av avtalen. Nå er det på tide at samferdselsministeren viser at han spiller på lag med Østfold.

Østfold har i vært en av motorene i Norge helt siden 1800-tallet. Å prioritere jernbanen i Østfold handler om å prioritere folk, miljø, næringsutvikling og framtidsretta byutvikling. Samferdselsministeren har nå en sjelden mulighet til å booste utviklingen i en region med 300.000 innbyggere. Eventuelt har han en like sjelden anledning til å torpedere den.»

Kronikk av Siri Martinsen, leder av Jernbaneforum Øst
Okt 2020.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat om InterCity og Nasjonal transportplan

Kjell Arne Græsdal, daglig leder i Fredrikstad Næringsforening, kag@fredrikstad-nf.no / telefon 908 56 464.

InterCity nå vil de kutte jernbanen

Lukk