Korona – vårt fokus

Korona – vårt fokus

Situasjonen mange næringer står i nå er krevende, og endrer seg fra time til time. Her er noen av områdene administrasjonen i næringsforeningen jobber med akkurat nå.

  1. Ha dialog med og gi innspill via våre eksterne partnere, og her følger vi spesielt Norsk Sentrumsutvikling tett
  2. En lokal «krisestab for næringslivet» er under etablering i regi av det offentlige, og vi stiller
  3. Vi jobber med søknader, med mål om å få inn midler til tiltak for næringslivet etter at dette er over
  4. Vi jobber med kompetansebygging, og ser på områder hvor vi kan bidra ved å tilby bedriftene kunnskap i den fasen vi er i nå, men også senere
  5. Vi har dialog med mange bedrifter, og kan videreformidle relevante indikatorer til politikerne, som igjen kan ha betydning for hvordan virkemiddelbruken utvikler seg. I sum gir dette oss også mulighet til å gi bedre veiledning fremover.
  6. Vi jobber med neste fase, slik at vi er klare for å opprettholde rollen vår som pådriver for næringsutvikling i vår region, og at de 4 innsatsområdene våre har fremdrift: arbeidsplassutvikling, transportsystem, urbanitet og omdømme

og ikke minst:

Vi er her for dere. Mange har tatt kontakt, og nøl ikke med å drøfte med hvem som helst av oss, uansett hva det gjelder.

Line Jeppesen, 951 31 345, lj@fredrikstad-nf.no (koordinerer besøksnæringen)
Hege Bongard, 930 35 507, hb@fredrikstad-nf.no (koordinerer nettverk for industri og teknologi)
Tommy Kallasten, 478 36 787, tk@fredrikstad-nf.no (koordinerer ambisiøse bedrifter-nettverket)
Kjell Arne Græsdal, 908 56 464, kag@fredrikstad-nf.no (koordinerer nettverk for bygg og eiendom og er øverste myndighetskontakt)

 

Bank, regnskap, juridiske tjenester, HR – husk å bruke dine ressurser

Våre forbindelser innenfor bank, regnskap, juridiske tjenester og HR melder om at de har stort påtrykk fra bedrifter akkurat nå, men at enda flere likevel bør ta kontakt for å få sine individuelle råd.

Det er etablert en rekke ressurssider for bedrifter knyttet til disse områdene hos bankene m.fl., bruk også disse.

 

Lukk