Korona – vi blir med på dugnaden

Korona – vi blir med på dugnaden

På grunn av siste utvikling og råd om tiltak knyttet til å begrense smitte av korona-viruset, velger vi å utsette våre åpne arrangementer inntil videre.
Lukkede møter vurderes fortløpende.

Vi har stor forståelse for at mange av våre medlemmer nå står i en svært krevende situasjon. Vi oppfordrer bedrifter og ansatte til å følge råd fra offentlige myndigheter, slik at skadene kan begrenses og at vi raskere kan komme tilbake til normal situasjon.

Vi har tett dialog med Fredrikstad kommune, og ser kontinuerlig etter muligheter for å kunne bistå næringene.

Vi følger råd fra disse kildene i henhold til anbefaling fra myndighetene:

Lukk