Næringsplanen tar form

Morten Fredriksen og Terje Tjærnås har ledet hver sin arbeidsgruppe i næringsplanarbeidet.

Næringsplanen tar form

Arbeidsgruppene til næringsplanarbeidet har hatt sine siste møter. Morten Fredriksen og Terje Tjærnås var blant gruppelederne som møtte styringsgruppen i dag, for nå skal planen sys sammen.

Gjennom næringsplanen skal det private næringslivet og Fredrikstad kommune sammen videreutvikle næringsdestinasjon Fredrikstad. Fredrikstad Næringsforening har bidratt med rundt 30 medlemmer som har deltatt i arbeidsgrupper sammen med representanter fra det offentlige, i tillegg til at næringsforeningens styreleder og daglig leder sitter i styringsgruppen.

– Arbeidsplassutvikling er både spennende og viktig. En av de største utfordringene for byen vår i årene som kommer er å få til en arbeidsplassvekst tilsvarende eller bedre enn vår befolkningsvekst, sa Morten Fredriksen, daglig leder i Fredriksborg Eiendom. Fredriksen har ledet gruppen for arbeidsplassutvikling.

Terje Tjærnås er spesialrådgiver i virksomhet by- og næringsutvikling, og har ledet arbeidsgruppen som har konsentrert seg om byutvikling.

– Det er viktig at vi får fram og forsterker de kvalitetene Fredrikstad har. Gjennom næringsplanen blir vi enda mer konkrete for å bidra til urban utvikling, sa Tjærnås.

Seks innsatsområder

I næringsplanen er det lagt inn seks innsatsområder. Til hvert av områdene er det etablert arbeidsgrupper som ledes av representanter fra Fredrikstad kommune eller Fredrikstad Næringsforening. Det skal defineres hvem som skal gjøre hva, og hva kommune og næringsliv skal gjøre sammen.

Dette er de seks innsatsområdene og lederne for arbeidsgruppene:

Kommunal landingsstripe – Steinar Vingerhagen

Innovasjon og nyskaping – Frode Kværneng

Arbeidsplassutvikling – Morten Fredriksen

Arbeidskraft – Trond Åge Langvik

Offentlig og privat samarbeid – Kjell Arne Græsdal

Byutvikling – Terje Tjærnås

 

Lukk