Nyvalgt styre med klar kurs

Styret f.v.: Jostein Lunde (Jøtul)

Nyvalgt styre med klar kurs

Gjennom første driftsår har den nye næringsforeningen fått i gang en organisasjon med 2,5 årsverk og 70 tillitsvalgte fra det lokale næringslivet.

– Nå kan næringslivet mene noe samlet, og så tydelig har ikke næringslivet i Fredrikstad vært før, sa Trond Delbekk på dagens generalforsamling, gjenvalgt styreleder og adm. dir. i Værste AS.

Med 75 møtepunkter i næringsforeningen i 2013, har samarbeid og nettverk blitt styrket. Samarbeid var et sentralt budskap fra Delbekk, som poengterte viktigheten av vekst i hele Fredrikstad og Nedre Glomma, uavhengig om man sokner til øst eller vest. Han etterlyste imidlertid engasjement fra flere bedrifter, for en stor, samlet og aktiv næringsforening er en av suksessfaktorene for å utvikle en bærekraftig næringsdestinasjon.

4 prioriteringer videre

– Fredrikstad tiltrekker flest folk og er attraktivt som bosted. Men vi har bare ett problem, vi skaper ikke nok arbeidsplasser, sa Delbekk til de mange tilhørerne på generalforsamlingen. Utfordringen gjelder for Østfold generelt. Delbekk presiserte hvor viktig det er å få bedrifter til å samarbeide og utvikle klynger for å skape vekst, samtidig som flere bedrifter må etablere seg i regionen.

Styret har staket ut kursen for å nå målet om at Fredrikstad skal bli en av de tre mest attraktive byene i Oslofjordregionen. 4 prioriterte områder er førende for næringsforeningens videre arbeid:

  1. Arbeidsplassutvikling
  2. Transportsystem
  3. Urbanitet
  4. Omdømme

Tett samarbeid med Telemarksforsking, som har forsket på attraktivitet gjennom mange år, har gitt næringsforeningen viktige innspill til sitt arbeid. Telemarksforskings arbeid følges også av flere Østfoldkommuner, deriblant Fredrikstad kommune, noe som har ført til at næringsforeningen og Fredrikstad kommune har fått sammenfallende mål når det gjelder arbeidsplassutvikling.

– Gjennom første driftsår er foreningen satt, den har blitt profesjonell, og samarbeidet med Fredrikstad kommune er godt, sa Delbekk. Ny i styret er Karsten F. Hansen, adm. dir. i Brynild Gruppen, som overtok plassen etter Sture Solvang. Ordføreren, rådmannen og kommunalsjefen for kultur, miljø og byutvikling er observatører i næringsforeningens styre sammen med daglig leder i Visit Fredrikstad & Hvaler.

 

Lukk