Og vinneren er…

Øivind Aspeng

Og vinneren er…

Det blir det inspirasjon og nytte for enhver, når vinnerne av publisitetsprisen og litteraturprisen forteller om sitt arbeid. Øivind Aspeng, Hans Petter Hovelsen og Jostein Lunde gleder seg til å avsløre hvem vinnerne er.

– Nå jobber vi med å finne de rette kandidatene, sa Lunde på møte i legatstyret. På medlemsmøtet 12. november avsløres vinnerne, og de vil fortelle historien om sitt virke.

Fredrik Halvorsens legat startet i 1984 med en litteratur pris og en publisitetspris. Legatstyrene samler inn kandidater, og vurderer etter dette.

– Prisene er ment som heder og ære til enkeltpersoner i Fredrikstad som har gjort en god innsats. De hedres med en premie på kr. 10 000,- hver, forteller legatstyret.

Legatstyret som skal ivareta legatene er underlagt lotteritilsynet og stiftelsestilsynet, og har de siste månedene jobbet med å slå grunnkapitalen sammen til ett fond. Nå er det juridiske på plass, hvilket har gitt en ryddigere struktur i legatene.

Lurer du på hvordan en vinner jobber, meld deg på medlemsmøtet 12. november.

 

Lukk