Politisk arbeid for å skape flere arbeidsplasser

Dokumentet «Næringspolitisk plattform 2014-2019» gir innspill til næringspolitikken.

Politisk arbeid for å skape flere arbeidsplasser

Et samstemt politisk miljø om hva som er utfordringene og mulighetene knyttet til regionens næringsliv, vil gi bedre grunnlag for gjennomføring. Fredrikstad Næringsforening har derfor utarbeidet en næringspolitisk plattform ment for politikere. Målet er å skape flere arbeidsplasser.

Næringsforeningens visjon:
Byens næringsliv skal fremstå som et kraftsentrum i fylket, hvor Nedre Glomma blir Oslofjordens mest attraktive byområde for mennesker, kompetanse og kapital.

Temaer som berøres i den politiske plattformen er innenfor:

  • Arbeidsplassutvikling
  • Transportsystem
  • Urbanitet
  • Omdømme
  • Organisatoriske grep
  • Boligbygging

Åpne næringspolitisk plattform (PDF)

 

Lukk