Restaurantene i Fredrikstad står samlet om bedre kompensasjonsordninger

Fredrikstad har blitt en restaurantby hver dag hele uken

Restaurantene i Fredrikstad står samlet om bedre kompensasjonsordninger

Mange har jobbet hardt for at Fredrikstad skal bli en restaurantby hver dag hele uken, og lykkes med dette. Skal tilbudet opprettholdes, kreves bedre kompensasjonsordninger. Bransjen står samlet gjennom Fredrikstad Næringsforening, og nå har vi sendt brev til Nærings- og fiskeridepartementet og Statsministerens kontor.

Restaurantbransjen har gjort et solid arbeid med tanke på smittevern de siste månedene. Bransjen har driftet forsvarlig, gitt gjestene gode opplevelser, hindret smittespredning og sikret arbeidsplasser. Tiltakene for å få til dette har gjort at bransjen har hatt langt høyere lønnsutgifter enn normalt, samtidig som kapasiteten i restaurantene har vært redusert.

Serveringsnæringen står samlet gjennom et eget nettverk i Fredrikstad Næringsforening. Under koronapandemien samarbeider vi med aktører som Virke og NHO, men påvirker også selv, blant annet gjennom forslag til kompensasjonsordninger vi mener treffer bedre enn de som er foreslått.

Les brevet vi har sendt til Fiskeri- og næringsdep. samt Statsministerens kontor

Lukk