Samarbeid om lederutvikling

Christian Skyum (AOF) og Hege Bongard (Fredrikstad Næringsforening) samarbeider om å tilby kompetanseheving i lederutvikling

Samarbeid om lederutvikling

Studiet Utøvende lederskap i praksis, som er utviklet av AOF Østfold og tilbys som etterutdanning i samarbeid med Fredrikstad Næringsforening, er fulltegnet med flere på venteliste.

Nyttig kompetansepåfyll

De siste årene har næringslivet vært preget av gjennomgripende omstillinger og posisjoneringer mot et marked som preges av turbulente og raskt skiftende rammebetingelser. Dette påvirker lederes daglige arbeid. Studietilbud Utøvende lederskap i praksis gir en mulighet til å få den kunnskapen man trenger for å være en god leder. Det retter søkelyset på bl.a. styrkebasert ledelse, relasjonsledelse, grunnleggende økonomi og styring og kommunikasjon og markedsføring.

Utrolig hyggelig å kunne få til et samarbeid med Fredrikstad Næringsforening, Viken Fylkeskommune og AOF Østfold om disse fagskolestudiene, forteller Christian Skyum, leder for AOF Østfold.

– Siden vi startet med NOKUT godkjente lederprogram for drøye 4 år siden har vi hatt over 390 studenter (fullførte og pågående), som har tatt hele eller deler av våre lederprogram «Utøvende lederskap i praksis» og «Coaching & relasjonsledelse», sier Skyum.

– Å lære hele livet er en av de nasjonale strategiene for økonomisk vekst, og å tilby relevant etterutdanning og kurs for næringslivet er noe vi har jobbet med over flere år. Vi kan for eksempel vise til over 400 påmeldinger fra bedrifter til studier i regi av næringsforeningen, forteller Hege Bongard, leder for samfunnskontakt i Fredrikstad Næringsforening / Vekst i Fredrikstad-programmet.

Tett samarbeid mellom næring og utdanning

– Vi har god erfaring med samarbeid med flere utdanningsaktører, og det var ikke vanskelig å takke ja til et samarbeid da AOF spurte, vi har nemlig blitt godt kjent gjennom Kompetanseforum Østfold, legger til Bongard.

Og når man kjenner hverandre, er vi enda mer effektive når vi skal få opp et studietilbud sammen, sier Hege Bongard

Kostnadsfritt for deltakere

Studiet er statlig finansiert, derfor blir det kr 0,- i studieavgift.

Bongard forteller at offentlig støtte til utvikling av relevante studier er avgjørende, og at hun har vært med å få inn over nok 6 mill. med samarbeidspartnere, som igjen har kommet bedriftene til gode gjennom gratis utdanningstilbud.

Denne gangen er det emner innen lederutvikling som tilbys, men eksempler på tidligere emner er Lean for industribedrifter, kunstig intelligens, og digital markedsføring.

– Da har vi fått med representanter fra bedriftene også til å utvikle tilbudene, slik at de treffer målgruppen så godt som mulig, avslutter Bongard.

Tekst: Kompetanseforum Østfold

Lukk