Samlet innsats for å redusere klimagassutslipp

Klimagassutslipp i Fredrikstad i 2016

Samlet innsats for å redusere klimagassutslipp

Styret i Fredrikstad Næringsforening påpeker at bærekraftsmålsettingen må vektlegges langt tydeligere, det vil også være i bedriftenes interesse. Næringsforeningen skal være pådrivere for at distriktets bedrifter skal ta inn minst to av FNs bærekraftsmål i egen strategi.

Redusere klimagassutslipp
Fredrikstad kommunes nye klimaplan har som hovedmål at klimagassutslippene skal være redusert med minst 60 prosent innen 2030. Den nye posisjonen har satt seg som mål at 30 prosent av dette skal gjennomføres de første fire årene. Et hårete mål, men som ordfører Jon-Ivar Nygård begrunner:

Skal vi nå 60 prosent i 2030 er det viktig å begynne tidlig. Sannsynligvis er de første 30 prosent blant de tiltakene som lettest lar seg gjennomføre. De siste 30 prosentene tror vi er vanskeligere og gjør trolig mer vondt. Jo tidligere resultatene kommer jo flere år vil de virke på totalmålet i 2030.

Målet er å redusere med 110.000 tonn CO2 ekvivalenter som vi slipper ut i dag. Nedenfor har vi gjengitt hvordan utslippene fordeles pr sektor.

Skjer allerede mye positivt ute i bedriftene
Det skjer allerede mye positivt ute i bedriftene, ikke minst så vi det på årets Ørakonferanse, der en rekke klimaforbedrende tiltak ble presentert.

– I tillegg til at fokuset skal arbeides inn i nettverkene våre, skal vi bistå kommunen med å jobbe opp måter bedriftene kan rapportere sin innsats på, slik at kommunen blir klar over hvor mye som gjøres ute i bedriftene. I motsatt fall kan vi oppleve at det blir satt inn unødvendige restriksjoner for å sikre at målene blir nådd. Styret ba oss om å vise vei. Det skal vi gjøre, sier Kjell Arne Græsdal, daglig leder i Fredrikstad Næringsforening.

– Utviklingen vil gå styggfort fremover. De som henger med vil vinne på det, og de som ikke gjør det vil kunne bli taperne. Og mange av tiltakene, som for eksempel å anlegge solcellepanel, er direkte lønnsomme, avslutter Græsdal.

Lukk